خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

شماره حساب

 

:: شماره حساب های سايت

 

امکان پرداخت اينترنتی از طريق کارت های شتاب فعال در سايت فراهم شده است. اما اگر اين کارت ها را در اختيار نداريد يا برای محل کار خود نياز به فيش واريزی داريد می توانيد مبلغ را به يکی از حساب های زير واريز نماييد. خواهشمند است قبل از پرداخت هر مبلغی به حساب های سايت از شرايط خدمات مورد نظر مطمئن شويد.  

می توانيد وجه مورد نظر را به هريک از حساب های زير واريز نماييد:

 

 - حساب متمرکز بانک ملت به نام مهیار لاهیجانیان

شماره حساب

4649054307

شماره کارت

6104 3372 3124 7121

شناسه شبا (IBAN)

IR,5801,2002,0000,0032,6976,7854

 

 - تجارت کارت  به نام مهیار لاهیجانیان

شماره حساب

3619566733

شماره کارت

6273 5310 5028 3893

شناسه شبا (IBAN)

IR,4301,8000,0000,0036,1956,6733

 

 - حساب سيبا بانک ملی به نام مهیار لاهیجانیان

شماره حساب

0303441912009

شماره کارت

6037 9913 8803 3650

شناسه شبا (IBAN)

IR,9701,7000,0000,3034,4191,2009

 

 - سپهر بانک صادرات به نام مهیار لاهیجانیان

شماره حساب

0208459096000

شماره کارت

6037 6911 5726 9077

شناسه شبا (IBAN)

IR,8301,9000,0000,2084,5909,6000

 

 - بانک اقتصاد نوین به نام مهیار لاهیجانیان

شماره حساب

13670130969481

شماره کارت/ حساب

6274 1212 3096 9487

شناسه شبا (IBAN)

IR,3205,5013,6701,3000,9694,8001