هیدروژن فلوراید

 

كنترل مهندسی خطرات درواحد تولید هیدروژن فلوراید

حسین محققی

 

مقدمه

دقت در طراحی، نصب، عملكرد و تعمیر و نگهداری به‌موقع تجهیزات موجود و همچنین تخلیه مناسب آلودگی‌ها درهر لحظه، از مسایل مهم در كنترل مهندسی خطرات درواحد تولید هیدروژن فلوراید می‌باشد.

در طراحی فرآیند، یك بخش شستشوی مركزی به منظور جذب كلیه گازهای خروجی از تجهیزات مانند برج‌های شستشو و شیرهای فشارشكن در روی مخازن قبل از ورود به اتمسفر درنظر گرفته می شود . در برج‌های شستشو از محلول سودیا كربنات سدیم در غلظت‌های مناسب استفاده می‌شود. یكی از گازهای جانبی تولیدی در این واحد تترافلورایدسلیسیم (SiF4)  است كه  سمی و خطرناك می‌باشد. برای جذب این گاز، از برج‌های شستشوی ویژه كه مایع جاذب آن آب می‌باشد، استفاده می‌شود.

طراحی و نصب مكنده‌های ویژه درانتهای واحد كه عمل مكش گاز ازكل واحدرا برعهده دارند از دیگر مواردمهم می‌باشد. بدین ترتیب در مسیر عبورگاز دركل واحد، مقدار كمی فشارمنفی به‌وجود می‌آید كه باعث حركت بهتر جریان گاز درمسیر فرآیند و نیز جلوگیری ازنشتی‌های احتمالی از داخل خطوط لوله به محیط اطراف می‌شود.

 

1 ـ طراحی سازه :

هنگام طراحی سازه‌های مربوط به واحد، پارامترهای لازم جهت تخلیه و گردش مناسب هوا درواحد درنظر گرفته می‌شود و محل‌هایی ازسازه كه امكان ریزش و نشتی هیدروژن فلوراید برروی آنها وجود دارد، توسط رنگ‌های مقاوم در برابر این اسید (اپوكسی‌های مخصوص پلیمری ) پوشش داده می‌شوند. كف سازه با مواد مقاوم در برابر این اسیداز قبیل سیمان مخصوص كه فاقد سیلیس است، پوشش داده می‌شود.

 

2 ـ تجهیزات الكتریكی :

كلیه تجهیزات الكتریكی موجود در واحد، دارای سیستم اتصال به زمین هستند و در چیدمان وجانمایی این‌گونه تجهیزات، به علت تولید هیدروژن درمخازن نگهداری اسید، فواصل مناسب و متناسب با استانداردهای موجود درنظر گرفته می‌شود.

درفضاهای بسته از قبیل تانك‌ها و مخازن كه امكان وجود بخارات هیدروژن فلوراید وجود دارد، چراغ های سیار الكتریكی و تجهیزات برقی در Class I  و Group  B  مطابق با استاندارد NEC  قرار می‌گیرند.

 

3- خطوط انتقال و تجهیزات :

3-1 جنس مورد استفاده درتجهیزات واحد تولید هیدروژن فلوراید با توجه به شرایط دما، فشار و غلظت   این نوع اسید تعیین می‌شود. Hastelloy C، Inconel و Monel از مواد مناسب قابل استفاده درواحد تولید هیدروژن فلوراید می‌باشند.

3-2- درهنگام مدل كردن لوله‌های واحد، شیب كافی و همچنین محل‌های تخلیه مناسب برای خروج  اسید جمع شده دربین شیرهای موجود در لوله، به‌منظور جلوگیری ازتركیدگی و آسیب رسیدن به لوله و نشتی‌های احتمالی درنظر گرفته می‌شود.

3-3- بهتر است اتصالات موجود درواحد از نوع فلنجی و جوشی باشند و از اتصالات دنده‌ای به علت امكان بروز نشتی استفاده نشود. جوش های استفاده شده برای لوله‌ها از نوع Slag free  مطابق با استاندارد ASME (بخش هشتم) بوده و بعداز عمل جوشكاری تست نشتی X- ray  برروی آنها انجام می‌شود.

3-4- درطراحی مخازن ذخیره این اسید، ضخامت دیواره مخازن حداقل 8/1 اینچ بیشتر ازمقدار محاسبه شده توسط استانداردASME درنظر گرفته می‌شود.

3-5- تجهیزات لازم جهت آزاد سازی فشار (شیرهای فشار شكن و دیسك های انفجاری) بر روی مخازن در نظر گرفته می‌شود.

3-6- موقعیت اتصالات جهت تخلیه مخازن ذخیره سازی هیدروژن فلوراید، به‌منظور جلوگیری از نشتی‌های احتمالی، در قسمت بالایی مخازن در نظر گرفته می‌شود.

 

شكل  1

 

شكل  2

 

 

4ـ نمونه گیری از واحد تولید هیدروژن فلوراید :

یكی از مهمترین و خطرناك‌ترین قسمت‌های این واحد، بخش نمونه‌گیری هیدروژن فلوراید می‌باشد. كپسول‌های نمونه‌گیری از این اسید دركابینت‌های مخصوص درواحد، نگهداری می‌شوند تا امكان نشتی درهنگام نمونه‌گیری به كمترین مقدار خود برسد. طراحی این قسمت ازواحد مطابق با استاندارد (3137)  ISO  انجام می‌شود.

 

5-پیشگیری از خطرات انفجاری:

5-1- سیستم تخلیه و گردش مناسب هوا جهت پراكندگی هیدروژن جمع شده در مناطق كاری در نظر گرفته می‌شود.

5-2- تخلیه خطوط لوله مخازن توسط گاز بی‌اثر یا هوای خشك در زمان تعمیرات و نگهداری تجهیزات صورت می‌گیرد.

5-3- مناطق ذخیره سازی و عملیاتی كه در آنها وجود هیدروژن در بخارات محتمل است، از جرقه و شعله دور نگهداشته می‌شود.

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه