برای موفقیت در یک پروژه ساخت و ساز، ایمنی را مقدم بر کارهای دیگر قرار دهید

 

ایمنی نقش کلیدی در تطابق پروژه‏ های ساخت و ساز با برنامه زمان‏بندی و همچنین بودجه دارد.

موفقیت در هر پروژه ساخت و ساز بستگی به حفظ برنامه زمان‏بندی و بودجه دارد. هنگامیکه یک پروژه به هر دلیلی از برنامه زمان‏بندی عقب می‏افتد، هزینه افزایش می‏یابد. در یک پروژه دلایل مختلفی می‏تواند موجب تأخیر گردد اما در پروژه ‏های ساخت و ساز که دارای مخاطرات بالایی هستند هنوز حوادث دلیل اصلی تأخیر و تهدید اصلی کارگران است. حوادث جدی سبب تأخیرات اساسی و یا حتی در هنگام برگزاری تحقیق و بررسی در مورد حادثه موجب تعطیلی و توقف پروژه می‏گردند.

 

بدلیل آنکه حوادث می‏توانند بر زمان‏بندی پروژه ‏های ساخت وساز تأثیرگذار باشند. ناظرین اجرا باید ایمنی را مقدم بر تمامی امور در نظر گیرند تا اطمینان حاصل نمایند که پروژه براساس زمان‏بندی تعیین شده پیش می‏رود. هنگامیکه اهمیت ایمنی برابر با بودجه و زمان‏بندی در نظر گرفته شود، باعث می‏گردد که این دو مورد اخیر نیز تقویت گردند.

 

تلاش گروهی

به منظور حصول اطمینان از این امر که ایمنی بعنوان یک اولویت قلمداد می‏گردد، ناظر اجرا نیاز به سیستمی دارد که ایمنی را در پروژه جانمایی نماید. علاوه بر آن ناظر اجرا می‏بایست خود به ایمنی پروژه پایبند بوده و تمامی پرسنل در محل کار را مجبور به رعایت ایمنی نماید.

ناظر اجر به تنهایی قادر به انجام این امر نمی‏باشد. وی نیاز به همکارانی دارد تا بر موفقیت در پروژه تمرکز نمایند. این سیستم باید شامل یک متخصص ایمنی باشد که بر روی ایمنی و محیط‏زیست تمرکز نماید. مورد دیگر ارتباطات است که نقش کلیدی در ایمن نگاه داشتن پروژه بازی می‏نماید. ناظر باید هر روز با متخصص ایمنی در تعامل باشد که این امر شامل جلسات صیح و بعدازظهر است.

با پیش بردن پروژه بصورت دست در دست با متخصص ایمنی، ناظر می‏تواند از مقابله با مشکلات ایمنی و محیط زیست بصورت مؤثر اطمینان حاصل نماید و سپس قادر خواهد بود بر روی بودجه گذاری و زمان‏بندی تمرکز نماید.

 

ابزار صحیح

به منظور جانمایی ایمنی در پروژه، ناظر به فرآیندها و ابزار مناسب نیازمند است. البته، ایمنی می‏بایست از ابتدا جزئی از پروژه بوده و کلیه موارد و جبهه‏ های کاری را پوشش دهد.

 

یک ابزار ضروری و حیاتی تحلیل مخاطرات کار است که کمک می‏نماید که اطمینان حاصل شود که یک جبهه کاری از لحاظ ایمنی و بهره‏وری بطور بهینه در حال اجرا می‏باشد. تحلیل مخاطرات کار هر قدم از کار را آنالیز می‏نماید تا مخاطرات احتمالی را شناسایی نموده و بهترین روش را برای به حداقل رساندن و یا از بین بردن این مخاطرات مشخص می‏نماید. در اختیار داشتن ابزار مناسب برای انجام کار ضروری است و تحلیل مخاطرات کار یکی از این ابزارهاست. این امر به کارگران حس قدرت داده، موجب بهبود ایمنی و افزایش تولید گردیده و همچنین باعث جلوگیری از اتلاف و ارتقاء کیفیت کار می‏گردد.

 

از آنجایی که فرهنگ رعایت ایمنی از سطح بالای سازمان آغاز می‏گردد. ناظر باید تعهدی تزلزل ناپذیر را از خود نشان دهد. ثبات و پایداری ضروری است و ایمنی باید در هر فرصتی تقویت گردد. ناظر نمی‏تواند از کنار کارگری که بالای نردبان کار اشتباهی انجام می‏دهد گذر کند و وی را راهنمایی ننماید. ناظر می‏بایست هر روز هر یک از اعضای تیم خود را مسئول رعایت ایمنی قرار دهد.

 

این تعهدات، فرهنگ ایمنی را پایه گذاری می‏نماید. این امر نه تنها ایمنی را تقویت می‏نماید بلکه موجب بهبود کیفیت کار و بهره ‏وری نیز می‏گردد. ناظر می‏بایست اطمینان حاصل نماید که ایمنی، بهداشت و محیط‏زیست جزئی از هر ارتباط و مکالمه است تا بخشی از هر جبهه کاری گردد.

 

کارآیی ایمنی باید یک معیار کلیدی برای سنجیدن موقعیت پروژه ساخت و ساز باشد. هنگامیکه ایمنی یک اولویت قرار داده شود و بصورت فرهنگی در یک سازمان جانمایی گردد و توسط هر کارگر و کارمند هر روز رعایت گردد، کمک می‏نماید تا پروژه براساس برنامه زمان‏بندی و طبق بودجه پیش رود و ناظران قادر به محقق سازی این امر هستند.

 

 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه