مقررات ایمنی کار در فضاهای محصور

ایرج اعلایی، شرکت صنایع فولاد گسترش

 

ورود غیر صحیح کارگران به فضاهای محصور همه ساله حدود 200 تن را در امریکا به کام مرگ می‌کشاند. فضاهای محصور از نظر شکل و اندازه بگونه‌ای نیستند که افراد بتوانند براحتی درون آنها وارد شده و بکار مشغول شوند. در این فضاها کارگران قادر نیستند کار مداومی را در مدت زمان طولانی انجام دهند. این فضاها شامل مخازن، سیلوها، خطوط لوله، کانال‌های زیر زمینی تاسیسات و... هستند.

مهمترین مسايلی که در ارتباط با حوادث فضاهای محصور وجود دارد شامل موارد زیر است:

 

1- نقص در شناسایی یک مکان بعنوان فضای محصور

2- عدم تست، ارزیابی و مانیتورینگ هوای موجود در فضای محصور

3- عدم آموزش کافی کارگران

4- عدم وجود روش اجرایی ورود ایمن به این فضاها

 

پس از انتشار استاندارد ورود به فضاهای محصور (29 CFR 1910.146)  بسیاری از این نقايص شناسایی گردید. مطابق با این استاندارد برای موارد زیر دریافت مجوز کارالزامی است:

1- جاهایی‌که فضای محصور حاوی اتمسفر خطرناکی است مانند ناکافی بودن اکسیژن، وجود مواد سمی و قابل اشتعال

2- در جاهايی‌که مواد موجود باعث غوطه‌ور شدن افراد می‌شود

3- در جاهايی که دیوارها امکان فروریختن داشته و افراد ممکن است مدفون شوند.

4- در جاهایی که خطرات جدی مانند برق گرفتگی و یا خطرات بهداشتی مانندباکتری‌های بیماری‌زا وجود دارد.

بر مبنای این استاندارد کلیه مکان‌های مشمول فضای محصور بایستی شناسایی، ارزیابی و کنترل شوند.

 

زمانی که اجازه کار داده شد باید پرمیت بصورت مکتوب و با جزيیات ثبت گردد. این مجوز کار با وجود امکانات و تمهیدات زیر عینیت می‌یابد:

 1- تجهیزات مورد نیاز و آموزش‌های مورد نیاز در اختیار کارگر قرار داده شده است.

 2- ناظرین ورود و افراد کمکی آموزش دیده و حضور دارند.

 3- پرمیت امضا شده و مورد تایید وجود داشته باشد.

 4- پرسنل نجات آموزش دیده در دسترس قرار داشته باشند.

(نیمی از مرگ‌های اتفاق افتاده در فضاهای محصور مربوط به افراد نجات دهنده است)

5- محیط باید توسط تابلوهای هشدار دهنده تجهیز گردد.

6- موانع و حصارهای حفاظتی باید نصب گردند.

7- وسایل حفاظت فردی و تجهیزات نجات موجود باشد.

 

کار ایمن در فضاهای محصور با توجه به اقدامات کلیدی مانند شناسایی، ارزیابی، تست و مونیتورینگ، آموزش و داشتن برنامه واکنش در شرایط اضطراری امکان‌پذیر است.

باید توجه داشت که قبل از ورود به فضاهای محصور باید مجوز لازم کسب شده و روش‌های اجرایی ورود کاملا رعایت گردد. عمده حوادثی که در مکان‌های محصور اتفاق می‌افتند ناشی از موارد زیر است:

1- وجود اتمسفری که قابل اشتعال و انفجار است

2- فقدان اکسیژن

3- وجود مواد شیمیایی که باعث بیماری و مرگ می‌شوند.

4- خطرات ایمنی معمول مانند سیستم‌های تحت فشار، بخار و ...

 

اقدامات زیر همواره در شرایط کار درفضاهای محصور باید توسط کارفرما انجام شود:

1- پرمیت کار درفضاهای محصور تهیه و امضا گردد.

2- ارزیابی خطر باید قبل از هرگونه کاری در این فضاها انجام شود.

3- پرسنل فنی ایمنی و بهداشت باید توسط کاشف‌های گاز2و همچنین تجهیزات سنجش اکسیژن میزان گازهای سمی، قابل اشتعال و انفجار و اکسیژن را اندازه‌گیری کنند.

4- در صورت وجود گازهای قابل احتراق بایستی از ورود افراد بداخل فضاها جلوگیری کرده و بعد از ایزوله کردن منبع ایجاد آلودگی، میزان آلودگی را به زیر 10% حد پایینی قابلیت انفجار(LEL) کاهش داد.

5- اگر میزان اکسیژن به زیر 19 درصد حجمی کاهش پیدا کرده است بایستی با استفاده از دمنده‌ها و فن‌های قوی میزان اکسیژن را افزایش داد. در صورتی که آزمایش‌های اکسیژن سنجی باز هم میزان اکسیژن محیط را ناکافی نشان داد باید با استفاده از ماسک‌های تنفسیSCBA و یا دیگر تجهیزات تنفسی متصل به جریان هواT کارگر را حفاظت نمود.

6- در صورتی که موادشیمیایی در فضا موجود است و یا درخصوصآن اطمینان وجود ندارد باید اقدامات زیر انجام شود:

7- کلیه لوله‌های حامل مواد شیمیایی منتهی به فضای محصور باید قطع گردد.

8- کاهش سطح مواد شیمیایی به حدود ایمن

9- تامین تهویه مناسب و استفاده از حفاظ‌های چشم و صورت در مواردی‌که عملیات جوشکاری و برشکاری انجام می‌گردد باید تهیه شود.

10- طرح واکنش در شرایط اضطراری که سیستم‌های نجات افراد را پیش‌بینی نموده و همچنین تجهیزاتی که برای نجات از مکان محصور در نظر گرفته شده است باید تهیه شود و تمامی افراد دخیل در عملیات به آن واقف باشند.

11- در شرایط اضطراری برای خروج اضطراری افراد وارد شده به فضای محصور باید مجهز به کمربند ایمنی متصل به طناب نجات باشند.

12- تجهیزات اضطراری از قبیل طناب‌های نجات، کمربندهای تعلیق3، خاموش کننده‌های آتش، تجهیزات تنفسی و ... باید در محل مناسبی بصورت آماده در اختیار قرار داشته باشد.

13- یک فرد کمکی که در مورد کمک‌های اولیه و تنفس مصنوعی آموزش دیده است، باید در مدخل ورودی فضای محصور بصورت حاضر و آماده حضور داشته باشد. این فرد باید مجهز به رادیو، سوت، بیسیم و وسایل مشابه برای برقراری ارتباط با افراد حاضر در مکان‌های محصور باشد. فرد کمکی هرگز نباید تا زمانی که افراد تیم نجات در محل حاضر نشده‌اند برای کمک وارد فضای محصور شود.

 

1- Permit

2- Gas Detectors

3- Safety Harness

 

منبع:

Charles D. Reese, James Vernon Eidson, “Handbook of OSHA ConstructionSafety and Health)Second Edition(“ 2006 by Taylor & Francis Group, LLC

 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه