خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

ارگونومی

بررسی رابطه میان ارگونومی محیط کار و استرس شغلی کارکنان 1377
ارگونومی در کارگاه‏ های مکانیکی 1493
آشنایی با رشته کارشناسی ارشد ارگونومی 2010
نكات ارگونوميك در زمان خريد كفش 1383
ارگونومی درانبار / نکات و تکنیک های کاهش ریسک آسیب 1585
لرزش دست و بازو، توصیه‏ ای برای کارگران 736
نکات ارگونومیک در خرید کوله پشتی 1084
ارگونومی در آشپزخانه 1209
ارگونومی در خرید اسباب بازی 532
مستندسازی برنامه های ارگونومی در محيط کار 2760
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA 4393
ارگونومی در سفر 1324
عوارض ناشی از كار نشسته بر سلامتی كارمندان 2707
نقش ارگونومی در کنترل استرس شغلی 2579
ارگونومی و ارتقای ایمنی 1866
پیشگیری از اختلالات استخوانی- عضلانی 747
تفکر سیستمی، ارگونومی و ارتقای ایمنی 2220
ارزیابی پوسچر متصدیان CCTV ایستگاه های خطوط 1و4 مترو تهران و طراحی كنسول ارگونومیك 1415
پرهيز از کمر درد، توصيه‏ هايی برای اپراتورهای ماشين‏ آلات متحرک و رانندگان 975
ملاحظات ارگونومیک در آزمایشگاه های تشخیص طبی 1989
پایگاه های داده ای آنتروپومتریكی و فیزیولوژیكی تلفیق شده، به ‏عنوان ابزار ارگونومیكی 1490
ارگونومی و ارتقاء سطح زندگی بشری 1140
ارگونومی کار در وضعیت نشسته 3374
ارگونومی کار در وضعیت ایستاده 4720
ارگونومی زنان باردار در محیط کار 1635
ارگونومی كلان، مدیریت منابع و ارتقای ایمنی در سازمان 1815
ارگونومی 2278
ابزاری برای سنجش عملکرد – شاخص‏های پیشرو 901