خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

ارگونومی

بررسی رابطه میان ارگونومی محیط کار و استرس شغلی کارکنان 1487
ارگونومی در کارگاه‏ های مکانیکی 1728
آشنایی با رشته کارشناسی ارشد ارگونومی 2339
نكات ارگونوميك در زمان خريد كفش 1574
ارگونومی درانبار / نکات و تکنیک های کاهش ریسک آسیب 1780
لرزش دست و بازو، توصیه‏ ای برای کارگران 824
نکات ارگونومیک در خرید کوله پشتی 1283
ارگونومی در آشپزخانه 1383
ارگونومی در خرید اسباب بازی 633
مستندسازی برنامه های ارگونومی در محيط کار 3001
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA 4981
ارگونومی در سفر 1522
عوارض ناشی از كار نشسته بر سلامتی كارمندان 3004
نقش ارگونومی در کنترل استرس شغلی 2721
ارگونومی و ارتقای ایمنی 2014
پیشگیری از اختلالات استخوانی- عضلانی 861
تفکر سیستمی، ارگونومی و ارتقای ایمنی 2423
ارزیابی پوسچر متصدیان CCTV ایستگاه های خطوط 1و4 مترو تهران و طراحی كنسول ارگونومیك 1518
پرهيز از کمر درد، توصيه‏ هايی برای اپراتورهای ماشين‏ آلات متحرک و رانندگان 1066
ملاحظات ارگونومیک در آزمایشگاه های تشخیص طبی 2248
پایگاه های داده ای آنتروپومتریكی و فیزیولوژیكی تلفیق شده، به ‏عنوان ابزار ارگونومیكی 1585
ارگونومی و ارتقاء سطح زندگی بشری 1236
ارگونومی کار در وضعیت نشسته 3794
ارگونومی کار در وضعیت ایستاده 5499
ارگونومی زنان باردار در محیط کار 1782
ارگونومی كلان، مدیریت منابع و ارتقای ایمنی در سازمان 1933
ارگونومی 2523
ابزاری برای سنجش عملکرد – شاخص‏های پیشرو 980