خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

ارگونومی

بررسی رابطه میان ارگونومی محیط کار و استرس شغلی کارکنان 1308
ارگونومی در کارگاه‏ های مکانیکی 1336
آشنایی با رشته کارشناسی ارشد ارگونومی 1879
نكات ارگونوميك در زمان خريد كفش 1285
ارگونومی درانبار / نکات و تکنیک های کاهش ریسک آسیب 1480
لرزش دست و بازو، توصیه‏ ای برای کارگران 685
نکات ارگونومیک در خرید کوله پشتی 992
ارگونومی در آشپزخانه 1096
ارگونومی در خرید اسباب بازی 503
مستندسازی برنامه های ارگونومی در محيط کار 2630
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA 4051
ارگونومی در سفر 1263
عوارض ناشی از كار نشسته بر سلامتی كارمندان 2558
نقش ارگونومی در کنترل استرس شغلی 2489
ارگونومی و ارتقای ایمنی 1774
پیشگیری از اختلالات استخوانی- عضلانی 704
تفکر سیستمی، ارگونومی و ارتقای ایمنی 2107
ارزیابی پوسچر متصدیان CCTV ایستگاه های خطوط 1و4 مترو تهران و طراحی كنسول ارگونومیك 1359
پرهيز از کمر درد، توصيه‏ هايی برای اپراتورهای ماشين‏ آلات متحرک و رانندگان 932
ملاحظات ارگونومیک در آزمایشگاه های تشخیص طبی 1883
پایگاه های داده ای آنتروپومتریكی و فیزیولوژیكی تلفیق شده، به ‏عنوان ابزار ارگونومیكی 1451
ارگونومی و ارتقاء سطح زندگی بشری 1086
ارگونومی کار در وضعیت نشسته 3080
ارگونومی کار در وضعیت ایستاده 4311
ارگونومی زنان باردار در محیط کار 1540
ارگونومی كلان، مدیریت منابع و ارتقای ایمنی در سازمان 1755
ارگونومی 2131
ابزاری برای سنجش عملکرد – شاخص‏های پیشرو 863