خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

ارگونومی

بررسی رابطه میان ارگونومی محیط کار و استرس شغلی کارکنان 1430
ارگونومی در کارگاه‏ های مکانیکی 1595
آشنایی با رشته کارشناسی ارشد ارگونومی 2133
نكات ارگونوميك در زمان خريد كفش 1461
ارگونومی درانبار / نکات و تکنیک های کاهش ریسک آسیب 1681
لرزش دست و بازو، توصیه‏ ای برای کارگران 772
نکات ارگونومیک در خرید کوله پشتی 1150
ارگونومی در آشپزخانه 1289
ارگونومی در خرید اسباب بازی 572
مستندسازی برنامه های ارگونومی در محيط کار 2864
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA 4669
ارگونومی در سفر 1403
عوارض ناشی از كار نشسته بر سلامتی كارمندان 2833
نقش ارگونومی در کنترل استرس شغلی 2629
ارگونومی و ارتقای ایمنی 1911
پیشگیری از اختلالات استخوانی- عضلانی 790
تفکر سیستمی، ارگونومی و ارتقای ایمنی 2314
ارزیابی پوسچر متصدیان CCTV ایستگاه های خطوط 1و4 مترو تهران و طراحی كنسول ارگونومیك 1455
پرهيز از کمر درد، توصيه‏ هايی برای اپراتورهای ماشين‏ آلات متحرک و رانندگان 1011
ملاحظات ارگونومیک در آزمایشگاه های تشخیص طبی 2131
پایگاه های داده ای آنتروپومتریكی و فیزیولوژیكی تلفیق شده، به ‏عنوان ابزار ارگونومیكی 1532
ارگونومی و ارتقاء سطح زندگی بشری 1180
ارگونومی کار در وضعیت نشسته 3565
ارگونومی کار در وضعیت ایستاده 5052
ارگونومی زنان باردار در محیط کار 1708
ارگونومی كلان، مدیریت منابع و ارتقای ایمنی در سازمان 1862
ارگونومی 2393
ابزاری برای سنجش عملکرد – شاخص‏های پیشرو 936