نگرش سیستمی به MSDS در استاندارد OHSAS 18001

مهدی شجاعی، گروه صنعتی بازر كرمان

 

در الزام 4-4-6 استاندارد OHSAS 18001 تحت عنوان كنترل عملیات چنین آمده است كه سازمان می‌بایست عملیات و فعالیت‌هایی را كه وابسته به ریسك‌های شناخته شده بوده و نیازمند اقدامات كنترلی می‌باشند، مشخص نماید؛ همچنین به منظور پیشگیری از انحراف از خط‌مشی و اهداف ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، روش‌های اجرایی مدونی را برای پوشش وضعیت‌هایی كه نبود آنها ممكن است منجر به این انحـراف گردد ایجـاد و برقـرار نـگه دارد. قطعـا‌ در هر مرحله از عملیات ممكن است سوالات اساسی مرتبط با افراد، مواد، تجهیزات و محیط در پیش رو داشته باشیم، كه به منظور كنترل عملیات می‌بایست پاسخ‌های مناسب و واقعی برای آنها داشت. در خصوص مواد، شناسایی مواد شیمیایی خطرناك و تهیه فهرستی از آنها، تعیین محل‌های مناسب برای انبارش آنها، تدارك شرایط لازم برای انبارش بی‌خطر و ایمن مواد (كنترل دما، رطوبت، نور)، كنترل دسترسی به مواد شیمیایی خطرناك، نشانه‌گذاری مناسب بر روی مواد، تهیه و نحوه دسترسی به برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) می‌تواند در كنترل عملیات به ما كمك نماید.

 

در زیر به نمونه‌هایی از MSDSهای فرمت شده در استاندارد OHSAS 18001 اشاره شده است:

  

 

اطلاعات ایمنی مواد

تاریخ:

صفحه:

موضوع: شناسنامه ایمنی سود مایع

شماره:

طبقه‌بندی كلی: اجراء و عملیات

طبقه‌بندی جزیی: كنترل عملیات

1- مشخصات ماده:

1-1- نام تجاری: سود مایع

 

1-2- نام علمی: Sodium Hydroxide

 

1-3- شكل فیزیكی: محلول صاف و بیرنگ و غیر فرار

 

1-4- بو: ندارد

 

2- شرایط نگهداری:

در محل خشك و خنك و دارای تهویه مناسب نگهداری شود.

 

3- نكات ایمنی و بهداشتی:

3-1- نكات بهداشتی:

در محل كار با این ماده، از خوردن و آشامیدن و نیز استعمال دخانیات خودداری كنید.

 

پس از كار با این ماده دست‌های خود را كاملا بشویید.

 

3-2- نكات ایمنی:

این ماده بسیار فعال است و قابلیت بسیار شدیدی جهت واكنش با آب و مواد فعال دارد.

 

این ماده خاصیت خورندگی زیادی دارد.

 

3-3- لوازم حفاظت فردی:

جهت محافظت چشم‌ها از عینك ایمنی استفاده شود، معمولا یك پوشش جهت محافظت صورت نیز نیاز می‌باشد.

 

جهت محافظت پوست از دستكش، چكمه و لباس كار استفاده شود.

 

همیشه یك ماده شستشوی چشم در محل كار در دسترس داشته باشید.

 

3-4- واكنش‌های خطرناك:

این ماده با تركیبات زیر واكنش می‌دهد:

 

اسیدهای قوی، نیتروآروماتیك‌ها، نیتروپارافین‌ها و اورگانوهالوژن‌ها

 

4- دفع ضایعات:

بعد از خنثی كردن و یا رقیق كردن می‌توان آنها را در فاضلاب ریخت و یا به صورت كنترل شده     سوزانید.

 

5- پیشگیری از آتش‌سوزی و اطفای حریق و سایر حوادث:

5-1- پیشگیری از آتش‌سوزی و سایر حوادث:

این ماده غیر قابل اشتعال است ولی در واكنش با آب و بعضی از مواد می‌تواند گرمایی تا نزدیكی نقطه اشتعال آن ماده ایجاد كند.

 

از تهویه مناسب در محل كار استفاده شود.

 

از مواد فعالی كه می‌توانند با این ماده واكنش دهند دور نگهداشته شوند.

 

5-2- اطفای‌ حریق:

با توجه به محیط اطراف آتش از انواع آتش خاموش كن‌ها می‌توان استفاده نمود.

 

استفاده از آب باعث افزایش درجه حرارت و پاشیده شدن مواد به اطراف می‌گردد. از این رو هنگام استفاده از آب باید كاملا دقت شود.

 

6- كمك‌های اولیه:

در صورت تنفس این ماده بیمار را به هوای آزاد ببرید و در صورتی كه تنفس برای وی مشكل است از تنفس مصنوعی استفاده شود و در صورت بروز علایم بیماری ریوی به پزشك مراجعه كنید.

 

در صورت تماس با پوست فورا لباس‌های آلوده را از تن خارج كنید و محل آلوده را به مدت یك ساعت با آب فراوان بشویید.

 

در صورت خوردن این ماده دهان شخص را با آب فراوان بشویید، هرگز شخص را وادار به استفراغ نكنید به بیمار 240 تا 300 میلی‌لیتر آب بنوشانید. اگر فرد به طور طبیعی استفراغ كرد مجددا به وی آب بنوشانید و فورا به پزشك مراجعه كنید.

 

7- جابجایی

در صورت نیاز سود مایع را به آب اضافه كنید. این كار باید به آهستگی صورت پذیرد و حتی از آب سرد استفاده شود.

 

8- مقادیر مجاز:

2mg/m3 = متوسط غلظت مجاز ماده شیمیایی در 8 ساعت كار روزانه

 

  

 

 

اطلاعات ایمنی مواد

تاریخ:

صفحه:

موضوع: شناسنامه ایمنی اسید سولفوریك

شماره:

طبقه‌بندی كلی: اجراء و عملیات

طبقه‌بندی جزیی: كنترل عملیات

1- مشخصات ماده:

1-1- نام تجاری: اسید سولفوریك

 

1-2- نام علمی: H2SO4

 

1-3- شكل فیزیكی: مایع روغنی بدون رنگ

 

1-4- بو: با بوی تند خاص اسیدی

 

2- شرایط نگهداری:

دور از احیاء‌كننده‌ها و بازهای قوی نگهداری شود.

 

در ظروف ضد اسید نگهداری شود.

 

دور از مواد قابل احتراق نگهداری شود.

 

3- نكات ایمنی و بهداشتی:

3-1- نكات بهداشتی:

 

این ماده ممكن است از طریق استنشاق و یا بلعیدن وارد بدن شود.

 

تماس با این ماده بسیار مضر بوده و موجب آسیب بسیار شدید و جدی روی چشم، پوست و مجاری تنفسی می‌شود و تورم ریه‌ها را موجب می‌گردد.

 

تماس زیاد با بخارات اسید موجب پوسیدگی دندان می‌گردد.

 

3-2- نكات ایمنی:

تهویه هوا در محیط بایستی به خوبی انجام گرفته و از روی سطح زمین انجام شود.

 

تصاعد گاز این ماده در هوا می‌تواند محیط زیان‌آوری تولید كند.

 

واكنش شیمیایی این ماده با بسیاری از مواد دیگر می‌تواند باعث انفجار و آتش‌سوزی شود.

 

3-3- لوازم حفاظت فردی:

برای محافظت از دست از دستكش ضد اسید استفاده شود.

 

برای محافظت از بدن از البسه ضد اسید استفاده شود.

 

3-4- واكنش‌های خطرناك:

این ماده اكسید كننده‌ای بسیار قوی است كه با بسیاری از تركیبات آلی و اكنش می‌دهد. لباس را از بین می‌برد. ماده‌ای بسیار خورنده است كه با كلیه فلزات پایه به جز سرب واكنش حرارت‌زا نشان می‌دهد و گازهای قابل اشتعال متصاعد می‌نماید (گاز هیدروژن).

 

تحت هیچ شرایطی آب به اسید اضافه نكنید، همواره اسید به آب اضافه شود. در صورت داغ شدن گازهای سمی SOX متصاعد می‌گردد و امكان تركیب با بخار و ایحاد حرارت وجود دارد.

 

4- دفع ضایعات:

در صورت امكان پس از گرفتن ناخالصی‌ها بازیافت نمایید.

 

در صورت عدم امكان بازیافت، آنرا با مواد قلیایی خنثی نموده و با میزان مناسب آب به حوضچه‌های خنثی‌سازی آب انتقال دهید.

 

5- پیشگیری از آتش‌سوزی و اطفای‌حریق و سایر حوادث:

5-1- پیشگیری از آتش‌سوزی و سایر حوادث:

 

در صورت ریختن یا نشت كردن، مواد نشت كرده را خنثی كنید، سپس محل را با فشار آب بشویید و تمیز كنید.

 

در صورت امكان مواد نشت كرده جمع‌آوری شده و در ظروف در بسته نگهداری شود.

 

تحت هیچ شرایطی مواد آبدار روی مواد نشت كرده اسپری نكنید.

 

در هنگام جمع‌آوری مواد، لباس كار مقاوم در برابر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.

 

برای جمع‌آوری مواد از خاك اره و یا سایر مواد جذب كننده آتش‌گیر استفاده نكنید.

 

جهت پیشگیری از آتش‌سوزی از تماس این ماده با مواد آلی و فلزات جلوگیری كنید.

 

5-2- اطفای حریق:

این ماده به خودی خود غیر قابل اشتعال است ولی در واكنش با بسیاری از مواد ممكن است موجب آتش‌سوزی و انفجار بشود.

 

در صورت بروز آتش به علت مجاورت با سایر مواد، به هیچ عنوان از خاموش كنند‌ه‌هایی كه ماده تشكیل دهنده اصلی آنها آب است استفاده نشود.

 

6- كمك‌های اولیه:

در صورت استنشاق موجب ایجاد گلودرد، سرفه، تنگی نفس و عوارض شدید تنفسی می‌گردد لذا مصدوم را در معرض هوای تمیز قرار دهید و بگذارید به حالت نیمه نشسته استراحت نماید. در صورت لزوم تنفس مصنوعی بدهید و بیمار را به بیمارستان منتقل كنید.

 

علایم تورم ریه معمولا، چند ساعت بعد از استنشاق بروز می‌نماید و با فعالیت بدنی تشدید می‌گردد. استراحت و بستری شدن از كمك‌های اولیه ضروری است.

 

در صورت تماس با پوست اثر خورندگی شدید داشته و موجب قرمز شدن و دردناك شدن آن می‌شود، لذا لباس‌های آغشته به این ماده را در آورید. پوست را با آب فراوان و زیر دوش بشویید و به پزشك مراجعه كنید. تماس با پوست موجب سوختگی شدید و بیهوشی و بروز علایمی مانند علایم سوختگی با آتش می‌گردد.

 

در صورت خورده شدن، این ماده تاثیر خورندگی داشته و باعث گلودرد و درد شكم می‌شود. ایجاد اسهال و استفراغ می‌كند. دهان مصدوم را شستشو دهید و فورا وی را به بیمارستان منتقل كنید. (در تمام موارد آسیب‌دیدگی فورا پزشك را به محل فرا خوانید)

 

7- جا‌به‌جایی:

تهویه محیط باید به خوبی صورت پذیرد.

 

از تماس این ماده با پوست بدن خودداری كنید.

 

8- مقادیر مجاز:

1mg/m3 = متوسط غلظت مجاز ماده شیمیایی در 8 ساعت كار روزانه

 

 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه