خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

حریق

نوآوری های سیستم های اطفای اتوماتیك و کاربردهای آن ها 2247
بازنگری عملیات خودروهای آتش نشانی 1554
سیستم های اطفای اتوماتیک با آیروسل پودری 1689
سیستم های حفاظتی برای اتاق های سرور 1558
بررسی شیوه های اطفای حریق در كتابخانه ها 4075
تحلیل و بررسی علل آتش سوزی چاه نفتشهر با استفاده از روشTripod- beta 2656
ضرورت آزمون دوره ای سیلندرهای صنعتی و کپسول های اطفایی CO2 و پودر و گاز توسط آزمایشگاه های تائيد صلاحيت شده طبق استانداردهای اجباری (ملّی) 4318
مدیریت اطفاء حریق در سایت های مواد منفجره، پیروتكنیك و پیشرانه 1565
بررسی میزان آگاهی پرسنل اتاق عمل نسبت به راه های پیشگیری وکنترل حریق در اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1385 1555
آتش و آتش نشانی 1964
ارزیابی ریسك حریق 2870
رویه‌های استاندارد عملیاتی در سازمان‌های آتش‌نشانی 1926
بررسی عوامل زیان آور محیط کار در آتش نشانی 4163
آشنایی با سیستم‌های اعلام حریق 6316
اصول ایمنی حریق در ساختمان‌ها 1911
سیستمهای كشف و اعلام حریق 4529
انتخاب جایگزینی برای هالون جهت حفاظت از حریق در هواپیما 1487
مدیریت ریسك حریق در صنایع شیمیایی 1558
جلوگیری از خسارات آتش‌سوزی در واحدهای صنعتی 1165
سامانه اطفاء حریق خودكار مه‌پاش 1570
مدیریت تخلیه اضطراری در ساختمان‌های بلند 5158
آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند 2460
هدفهای اصولی محافظت در برابر حریق 1820
آتش یكی از عوامل مهم در تخریب پوشش گیاهی و جنگلی كشور 1626
ایمنی حریق در بیمارستان‌ها 6376
ملاحظات ایمنی و آتش نشانی در طراحی و ساخت مدرسه 1003
سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی در ساختمان‌های بلند 3673
استراتژی‌های تهویه دود 2232
عوامل اقتصادی و اجتماعی آتش سوزی شهرها 1531