خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

حریق

نوآوری های سیستم های اطفای اتوماتیك و کاربردهای آن ها 2088
بازنگری عملیات خودروهای آتش نشانی 1405
سیستم های اطفای اتوماتیک با آیروسل پودری 1519
سیستم های حفاظتی برای اتاق های سرور 1455
بررسی شیوه های اطفای حریق در كتابخانه ها 3583
تحلیل و بررسی علل آتش سوزی چاه نفتشهر با استفاده از روشTripod- beta 2371
ضرورت آزمون دوره ای سیلندرهای صنعتی و کپسول های اطفایی CO2 و پودر و گاز توسط آزمایشگاه های تائيد صلاحيت شده طبق استانداردهای اجباری (ملّی) 3544
مدیریت اطفاء حریق در سایت های مواد منفجره، پیروتكنیك و پیشرانه 1429
بررسی میزان آگاهی پرسنل اتاق عمل نسبت به راه های پیشگیری وکنترل حریق در اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1385 1404
آتش و آتش نشانی 1805
ارزیابی ریسك حریق 2582
رویه‌های استاندارد عملیاتی در سازمان‌های آتش‌نشانی 1702
بررسی عوامل زیان آور محیط کار در آتش نشانی 3740
آشنایی با سیستم‌های اعلام حریق 5697
اصول ایمنی حریق در ساختمان‌ها 1739
سیستمهای كشف و اعلام حریق 4197
انتخاب جایگزینی برای هالون جهت حفاظت از حریق در هواپیما 1361
مدیریت ریسك حریق در صنایع شیمیایی 1450
جلوگیری از خسارات آتش‌سوزی در واحدهای صنعتی 999
سامانه اطفاء حریق خودكار مه‌پاش 1460
مدیریت تخلیه اضطراری در ساختمان‌های بلند 4612
آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند 2267
هدفهای اصولی محافظت در برابر حریق 1672
آتش یكی از عوامل مهم در تخریب پوشش گیاهی و جنگلی كشور 1507
ایمنی حریق در بیمارستان‌ها 5657
ملاحظات ایمنی و آتش نشانی در طراحی و ساخت مدرسه 893
سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی در ساختمان‌های بلند 3416
استراتژی‌های تهویه دود 2026
عوامل اقتصادی و اجتماعی آتش سوزی شهرها 1403