خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

حریق

نوآوری های سیستم های اطفای اتوماتیك و کاربردهای آن ها 2161
بازنگری عملیات خودروهای آتش نشانی 1470
سیستم های اطفای اتوماتیک با آیروسل پودری 1594
سیستم های حفاظتی برای اتاق های سرور 1497
بررسی شیوه های اطفای حریق در كتابخانه ها 3779
تحلیل و بررسی علل آتش سوزی چاه نفتشهر با استفاده از روشTripod- beta 2498
ضرورت آزمون دوره ای سیلندرهای صنعتی و کپسول های اطفایی CO2 و پودر و گاز توسط آزمایشگاه های تائيد صلاحيت شده طبق استانداردهای اجباری (ملّی) 3922
مدیریت اطفاء حریق در سایت های مواد منفجره، پیروتكنیك و پیشرانه 1483
بررسی میزان آگاهی پرسنل اتاق عمل نسبت به راه های پیشگیری وکنترل حریق در اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1385 1474
آتش و آتش نشانی 1879
ارزیابی ریسك حریق 2697
رویه‌های استاندارد عملیاتی در سازمان‌های آتش‌نشانی 1809
بررسی عوامل زیان آور محیط کار در آتش نشانی 3919
آشنایی با سیستم‌های اعلام حریق 5956
اصول ایمنی حریق در ساختمان‌ها 1798
سیستمهای كشف و اعلام حریق 4338
انتخاب جایگزینی برای هالون جهت حفاظت از حریق در هواپیما 1420
مدیریت ریسك حریق در صنایع شیمیایی 1501
جلوگیری از خسارات آتش‌سوزی در واحدهای صنعتی 1073
سامانه اطفاء حریق خودكار مه‌پاش 1508
مدیریت تخلیه اضطراری در ساختمان‌های بلند 4813
آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند 2351
هدفهای اصولی محافظت در برابر حریق 1736
آتش یكی از عوامل مهم در تخریب پوشش گیاهی و جنگلی كشور 1561
ایمنی حریق در بیمارستان‌ها 5957
ملاحظات ایمنی و آتش نشانی در طراحی و ساخت مدرسه 945
سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی در ساختمان‌های بلند 3533
استراتژی‌های تهویه دود 2110
عوامل اقتصادی و اجتماعی آتش سوزی شهرها 1453