حریق

نوآوری های سیستم های اطفای اتوماتیك و کاربردهای آن ها 1953
بازنگری عملیات خودروهای آتش نشانی 1298
سیستم های اطفای اتوماتیک با آیروسل پودری 1388
سیستم های حفاظتی برای اتاق های سرور 1359
بررسی شیوه های اطفای حریق در كتابخانه ها 3227
تحلیل و بررسی علل آتش سوزی چاه نفتشهر با استفاده از روشTripod- beta 2139
ضرورت آزمون دوره ای سیلندرهای صنعتی و کپسول های اطفایی CO2 و پودر و گاز توسط آزمایشگاه های تائيد صلاحيت شده طبق استانداردهای اجباری (ملّی) 3121
مدیریت اطفاء حریق در سایت های مواد منفجره، پیروتكنیك و پیشرانه 1300
بررسی میزان آگاهی پرسنل اتاق عمل نسبت به راه های پیشگیری وکنترل حریق در اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1385 1258
آتش و آتش نشانی 1695
ارزیابی ریسك حریق 2326
رویه‌های استاندارد عملیاتی در سازمان‌های آتش‌نشانی 1558
بررسی عوامل زیان آور محیط کار در آتش نشانی 3414
آشنایی با سیستم‌های اعلام حریق 5145
اصول ایمنی حریق در ساختمان‌ها 1618
سیستمهای كشف و اعلام حریق 3991
انتخاب جایگزینی برای هالون جهت حفاظت از حریق در هواپیما 1255
مدیریت ریسك حریق در صنایع شیمیایی 1344
جلوگیری از خسارات آتش‌سوزی در واحدهای صنعتی 896
سامانه اطفاء حریق خودكار مه‌پاش 1350
مدیریت تخلیه اضطراری در ساختمان‌های بلند 4176
آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند 2055
هدفهای اصولی محافظت در برابر حریق 1578
آتش یكی از عوامل مهم در تخریب پوشش گیاهی و جنگلی كشور 1399
ایمنی حریق در بیمارستان‌ها 5039
ملاحظات ایمنی و آتش نشانی در طراحی و ساخت مدرسه 816
سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی در ساختمان‌های بلند 3205
استراتژی‌های تهویه دود 1871
عوامل اقتصادی و اجتماعی آتش سوزی شهرها 1342