سیستمهای كشف و اعلام حریق

عباس نظری

 

مقدمه

یكی از مسایل مهم و متداول در دنیای امروز، پیش‌بینی و استفاده از تجهیزات سیستم‌های اعلام حریق به منظور آگاهی از حریق در لحظات اولیه و به تبع آن نجات و خروج به موقع از محل حادثه و مبارزه با كانون بحران با اطلاع از موقعیت دقیق آن است. پژوهش‌ها و تحقیقات بعمل آمده توسط كارشناسان حفاظت از حریق و همچنین بروز آتش‌سوزی در گوشه و كنار جهان بیانگر این واقعیت است كه استفاده از این گونه تجهیزات اعلام و اطفای حریق بصورت اصولی با طراحی و اجرای مناسب می‌تواند منجر به كاهش مجموع خسارات جانی و مالی در هر مكانی گردد. در صورت ایجاد و یا ادامه آتش‌سوزی نیز به هرنحو نجات جان انسان ها با آگاهی و خروج بموقع امكان‌پذیر خواهد بود.

 

1- روش‌های كشف واعلام حریق

كشف واعلام به موقع آتش‌سوزی می‌تواند از وارد آمدن صدمات به افراد و از بین رفتن سرمایه جلوگیری نماید. روش‌ها و وسایل اعلام خطر متنوع بوده و بنا به امكانات مالی و اهمیت موضوع، یكی از روش‌های دستی یا اتوماتیك استفاده می‌گردد.

 

2- روش دستی اعلام حریق

دراین روش، كشف واعلام حریق توسط افراد شاغل یا ساكنین انجام می‌گردد. مزایای این روش ارزانی و سادگی آن است. سیستم‌های خبردهی دستی مبتنی بر امكانات موجود درمحل بوده و شامل موارد زیر است:

الف- اعلام دستی ازطریق آژیردستی: این وسایل جزو روش‌های قدیمی بوده و امروزه متداول
نمی‌باشند. فرد دستگیره آژیر دستی را چرخانده و در اثر چرخش آن آژیر بصدا در می‌آید.

ب- اعلام توسط سیستم الكتریكی: دراین روش به فواصل مختلف كلیدهای مخصوص كه دارای درپوش شیشه‌ای می‌باشند، نصب می‌گردد. معمولا كناراین كلیدها چكش مخصوصی نیز قرار دارد كه پس از شكستن شیشه بطور خودكار یا توسط فشاردادن شستی آن، آژیرهای اعلام حریق به صدا در می‌آیند. دراین حالت ممكن است چراغ‌های هشداردهنده نیزروشن گردد یا مركز عملیات آتش‌نشانی با توجه به كد مربوط با خبرگردد.

ج- اعلام توسط بلندگو: تنها تفاوت آن با روش قبلی، امكان ارسال پیام از طریق بلندگو یا آژیر توسط سیستم صوتی واحد است.

د- استفاده ازتلفن : تلفن به فواصل مناسب دركارگاه نصب شده و شماره مركز آتش‌نشانی روی آن قید شده است. در برخی كارگاه‌ها كنارجعبه F تلفن جهت مكالمه پیش‌بینی می‌شود.

 

3- سیستم‌های كشف و اعلام حریق خودكار

بطور كلی منظور از طراحی، ساخت و نصب این سیستم‌ها، كشف و اعلام حریق بطور خودكار برای آشكارسازی آتش‌سوزی در مراحل اولیه وقوع آن است تا با كشف بموقع آتش بتوان:

- افراد را از وقوع خطر آگاه كرد.

- برای فرار و نجات كسانی كه در معرض خطر قرار دارند اقدام كرد.

- اقدامات اطفایی بموقع و درخواست كمك از سازمان‌های آتش‌نشانی را انجام داد.

- سیستم‌های اطفایی را فعال نمود و درنهایت باعث كاهش خسارات احتمالی و تلفات جانی شد.

سیستم اتوماتیك شامل كاشف‌های حریق، كابل‌های رابط و منبع تغذیه است. این سیستم بدلیل حساسیت بالا می‌تواند درمراحل اولیه، آتش را شناسایی و به مركز كنترل واعلام حریق، گزارش نماید.

 

4- انواع سیستم‌های كشف و اعلام حریق خودكار

الف- سیستم‌های اعلام حریق موضعی(خانگی): معمولا نسبت به دود حساس بوده و دارای یك آژیر كوچك در داخل كاشف است و از باتری یا برق شهر تغذیه می‌كند. این سیستم‌ها را می‌توان در ساختمان‌های یك طبقه مورد استفاده قرار داد مشروط به اینكه بطور صحیح نصب و بموقع سرویس شوند. كاشف‌های حریق موضعی را نباید در ساختمان‌های بیش از یك طبقه و یا در یك فضای دوبلكس بكار گرفت.

ب- سیستم‌های كشف و اعلام حریق خودكار متعارف (معمولی): این سیستم‌ها از یك مركز كنترل كننده و صفحه نشان‌دهنده، شستی‌ها، كاشف‌ها، و وسایل هشداردهنده حریق تشكیل شده‌اند. مركز كنترل این سیستم از برق شهر تغذیه شده و به برق باتری هم مجهز است. این دستگاه‌ها معمولا
 از 1 تا 32 مدار ساخته می‌شوند و هر مدار به وسیله دو رشته سیم كه بر روی آنها تعدادی كاشف و شستی اعلام حریق نصب می‌شود یك منطقه را پوشش می‌دهد.

ج- سیستم‌های كشف و اعلام حریق خودكار با قابلیت آدرس دهی: این سیستم‌ها از یك مركز كنترل‌كننده و صفحه نشان‌دهنده، شستی‌ها، كاشف‌ها و وسایل هشداردهنده حریق تشكیل
شده‌اند. مركز كنترل این سیستم از برق شهر تغذیه شده و به برق باتری هم مجهز است. این دستگاه‌ها معمولا از 1 تا 8 مدار ساخته می‌شوند. در این سیستم مدارها بصورت حلقوی هستند، یعنی دو رشته سیم از خروجی هر مدار خارج و پس از نصب كاشف‌ها و شستی‌ها بر روی آن مجددا وارد ورودی‌های مدار در دستگاه مركزی می‌شوند و تشكیل یك حلقه (لوپ) را می‌دهند. این سیستم‌ها قادر به تشخیص علایم ارسال شده از هریك از كاشف‌های حریق و شستی‌های اعلام حریق با قابلیت مشخص كردن محل دقیق كاشف‌ها و یا شستی‌هایی كه علایم حریق را ارسال كرده‌اند، می‌باشند. امتیاز این سیستم‌ها نسبت به سیستم‌های متعارف یا معمولی در دقت تشخیص علایم كاذب و نشان دادن مكان دقیق كاشف یا شستی است. سیستم خودكار آدرس ده خود به سه نوع به شرح زیر تقسیم می‌شود:

 • سیستم اعلام حریق خودكار غیر آنالوگ:

- در این سیستم تصمیم گیرنده اصلی در اعلام حریق كاشف است

 • سیستم اعلام حریق خودكار آنالوگ:

- در این سیستم تصمیم اصلی به عهده مركز كنترل است.

 • سیستم اعلام حریق خودكار آنالوگ پیشرفته:

- در این سیستم علایم دریافتی از كاشف‌ها توسط مركز پردازش اطلاعات با اطلاعات از پیش ذخیره شده در دستگاه مركزی مقایسه شده كه درصورت مطابقت با وضعیت حریق، اعلام حریق می‌كند.

 

5- كاشف‌های حریق: كاشف‌ها طوری طراحی شده‌اند كه نسبت به دود، حرارت، شعله و یا تركیبی از آنها واكنش نشان دهند. انتخاب نوع كاشف حریق به شرایط محیطی بستگی دارد و روش‌های مختلف طراحی را می‌طلبد. كاشف‌های حریق در انواع ذیل موجود می‌باشند:

 

 • كاشف‌های حرارتی
 • كاشف‌های دودی (ذرات)
 • كاشف‌های شعله‌ای
 • كاشف‌های گازیاب
 • كاشف‌های لیزری

 

5-1- كاشف‌های حرارتی

این نوع كاشف‌های آتش با توجه به مكانیسم و ساختمان خود به صورت اپتیكی یا حرارتی حریق را شناسایی كرده و در دو نوع زیر ساخته می‌شوند:

الف – كاشف حرارتی ثابت

ب – كاشف حرارتی متغیر

 

 • كاشف حرارتی ثابت

این دستگاه‌ها وقتی به كار می‌افتند كه حرارت معینی برای تحریك گیرنده آن در موقعیت كاشف ایجاد شده باشد. حد عمل این كاشف‌ها عموما 135 درجه فارنهایت یاحدود 60 درجه سانتیگراد می‌باشد. حسگر كاشف ممكن است فیوزی ذوب شونده یا فیوزهای مبتنی بر خاصیت ترموكوپل یا بی‌متالیك باشد كه در هر دو حالت دریافت حرارت كافی باعث عمل دستگاه می‌گردد. درمقایسه این دو نوع، كاشف بی‌متالیك ارجحیت دارد زیرا پس از هر بار عمل كشف حریق برای دفعات بعد قابل استفاده است. قسمت متحرك بی‌متال به شكل دیسك مقعری است كه پس از انبساط سطحی دراثر افزایش درجه حرارت ناشی ازحریق جریان برق را در مدار برقرار می‌كند.

 

 • كاشف حرارتی متغیر

در نوع حرارتی متغیر، هرگاه روند افزایش درجه حرارت هوای محدوده كاشف با روند قابل قبول دستگاه متناسب نباشد، دستگاه عمل می‌كند. دراین كاشف المنت‌های عمل كننده برحسب سرعت تغییرات درجه حرارت 15-12 درجه كلوین درهردقیقه عمل می‌كنند. درصورتی‌كه سرعت افزایش دما بیش ازاین مقدار باشد، دستگاه عمل می‌نماید.

ساختمان این دستگاه شامل یك لوله مسی یا محفظه است كه هرگاه هوای داخل لوله مسی یا محفظه بر اثر گرما منبسط شود، با بالارفتن فشار، دیافراگم قابل انعطاف تحت فشار داخلی جریان برق را برقرار می‌كند، لازم به ذكراست كه محفظه كاملا بسته نیست و برای حذف خطای ناشی از تغییرات فشار هوای محیط و جلوگیری از اعلام كاذب، روزنه كوچكی برای دیافراگم تعبیه شده است.

 

5-2- كاشف‌های دودی (ذرات)

این نوع كاشف‌ها برای تشخیص انواع ذرات حاصل از آتش‌سوزی به كار رفته و بر دو نوع زیر می‌باشند:

الف – كاشف یونیزه

ب – كاشف فتوالكتریك.

 

 • كاشف یونیزه

این كاشف طوری طراحی شده كه می‌تواند حضور ذرات 0/01 تا یك میكرون را براحتی تشخیص دهد. محفظه نیمه هادی دستگاه به طور مرتب هوای عبوری را یونیزه می‌كند. یونیزاسیون هوای داخل محفظه توسط پرتو آلفا از یك منبع رادیواكتیو صورت می‌گیرد. چسبیدن یون‌های هوا به ذرات باردار باعث سقوط آنها وكاهش ولتاژ دستگاه می‌گردد. تغییر ولتاژ توسط كاشف، بعنوان حریق درك شده و باعث برقراری جریان در مدار اعلام حریق می‌شود.

در صورتی‌كه محل قرارگیری این كاشف‌ها حاوی هوای مرطوب یا ذرات روغنی باشد روی عملكرد دستگاه اثر نامطلوب می‌گذارد و ممكن است پالس‌های اشتباه مخابره كند. مزیت اصلی این كاشف‌ها، سرعت عمل بالای آنها دركشف حریق می‌باشد. معایب آنها شامل عدم حساسیت كافی، حساسیت به رطوبت، نیاز به تنظیم دوره‌ای، عدم امكان استفاده درمكان‌هایی كه اصولا انتشار ذرات دارد، عدم حساسیت كافی در مقابل ذرات نسبتا بزرگ، ذرات PVC و نیاز به تنظیم مجدد پس از هر بار اعلام آتش‌سوزی است.

 

 • كاشف فتوالكتریك

در محفظه این كاشف یك منبع تولید نورمرئی یا لیزر قرار دارد كه بطور مستقیم یا تحت زاویه 90 درجه (با انعكاس ازروی آینه) برچشم الكترونیك (سلول فتوالكتریك) می‌تابد. درصورت وجود تیرگی ناشی از ذرات، جریان نوركاهش پیدا نموده و باعث تحریك آن و اعلام حریق می‌گردد.

 

مزایای كاشف فتوالكتریك به شرح زیر می‌باشد:

الف – عكس‌العمل سریع درمقابل ذرات، حتی در تراكم ناچیز

ب – عكس‌العمل سریع در مقابل آتش‌سوزی‌های بدون شعله

ج – نشان ندادن عكس‌العمل نسبت به جریان شدید هوا

د – عدم وجود چشمه‌های رادیواكتیو و خطرات ناشی از مواد پرتوزا

ه – عدم حساسیت به رطوبت و الكتریسیته ساكن

و – عدم نیاز به تنظیم مجدد.

 

معایب كاشف فتوالكتریك به شرح زیر می‌باشد:

الف – كاهش شدید حساسیت نسبت به ذرات با قطر كمتر از طول موج نورمرئی

ب – حساسیت بالا نسبت به ذرات تیره در مقایسه با ذرات خاكستری

ج – امكان سوختن لامپ

د – امكان كثیفی سطح لامپ، آینه و سلول فتوالكتریك.

 

5-3- كاشف‌های شعله‌ای

این نوع كاشف‌ها به نورمرئی شعله كه دارای طول موج 760-380 نانومتر می‌باشد حساس هستند و جزو كاشف‌های سریع و مطمئن به حساب می‌آیند. این گروه شبیه به نوع فتوالكتریك ولی با حساسیت بالا می‌باشد. دراین نوع بجای منبع نور، پرتوهای نور مرئی ناشی از حریق توسط عدسی‌هایی متمركز شده و به سلول فتوالكتریك تابانده می‌شوند. برخی از این نوع كاشف‌ها طیف مادون قرمز یا ماورای بنفش حاصل از شعله را نیز آشكار می‌سازند.

 

5-4- كاشف‌های گازیاب

كاشف‌های گازیاب نوع ویژه‌ای هستند كه برای تشخیص گازهای قابل انفجار یا گازهای ناشی از حریق به كار می‌روند. این دستگاه‌ها در واقع نوعی از وسایل اندازه‌گیری گازها می‌باشند كه كاربرد ویژه‌ای داشته و در تراكم خاصی برای جلوگیری از انفجار گاز، اعلام خطر می‌نمایند. این كاشف‌ها معمولا برای یك گاز یا بخار بوده و در تراكم معینی فعال می‌گردند.

 

5-5- كاشف‌های لیزری

این نوع كاشف‌ها از نوع كاشف‌های تنفسی هستند. دود از طریق یك سری لوله P.V.C فشرده كه در اطراف محل زیر پوشش نصب می‌شوند، توسط هواكش‌های قوی به داخل محفظه كاشف مكیده شده و در جریان اشعه لیزر قرار می‌گیرد. جدول 1 مقایسه و كاربرد كاشف‌ها را نشان می‌دهد.

 

جدول 1- مقایسه و كاربرد كاشف ها

ویژگی

نوع كاشف حریق

شعله ای (ماورای بنفش)

شعله ای (مادون قرمز)

حرارتی

دودی

مزایا

واكنش سریع، پوشش بالا، عدم حساسیت به باد

واكنش سریع، پوشش بالا، عدم حساسیت به باد

 

پایدار

بسیار حساس، كشف حریق‌های دارای دود

معایب

نیاز به تنظیم زاویه،ماورای بنفش توسط دود جذب می شود

نیاز به تنظیم زاویه، تداخل مادون قرمز موجود محیط

پاسخ كند

نیاز به هوای پاك برای عمل نكردن

كاربرد

برای حریقهای با شعله گسترده هیدروكربنها و سوختهای محیط‌های باز

مانندنوعUV است ولی برای محیط‌های باز و ماشین‌های ارتعاشی توصیه نمی‌شود

در محیط‌های با هوای آلوده و به منظور پشتیبانی نوع شعله ای در محیطهای پرخطر

محیط‌های با هوای پاك (میزان ذرات كم) اتاق فرمان مواد احتراقی، دفاترو اماكن اداری

مقاومت محیطی

خیلی خوب، مقاوم به باران ، با دو مانند آن

خوب، مقاوم به باران و باد بوده و پرتوها بر آن تاثیر دارند و ممكن است هشدار اشتباه بدهد

خوب، ولی به جریان هوا حساس است

برای محیط‌های آزاد مناسب نیست

 

 

6- انتخاب ونصب كاشف‌ها

موارد زیر بایستی درانتخاب كاشف‌های حریق مورد توجه قرارگیرند:

 • در صورتی‌كه محل كار دارای شعله، دود، ذرات یا حرارت است نمی‌توان از كاشف‌های حساس به ماهیت كار استفاده نمود؛ بلكه بایستی كاشف شرایط غیرعادی را كشف نماید.
 • نوع و حساسیت كاشف با توجه به ریسك حریق و ارزشی كه كالاهای محیط دارند انتخاب می‌گردد.
 • كاشف‌ها معمولا در سقف یا در شرایط ویژه روی دیوارها در ارتفاع بالا نصب می‌گردند.
 • برای افزایش ضریب اطمینان و كارایی سیستم بهتر است در هر محدوده از دو نوع كاشف استفاده شود و یكی از آنها از نوع حرارتی باشد.
 • برای كاشف‌های دود بایستی جریان طبیعی هوا مد نظر قرار گیرد، بطوری كه جهت جریان هوا بتواند ذرات را بسمت كاشف هدایت نماید.
 • در صورتی‌كه كاشف در سقف نصب شود، نبایستی فاصله‌ای كمتر از یك اینچ و بیشتر از 4 اینچ از سقف داشته باشد و در سقف جاسازی نشود.
 • فاصله كاشف‌ها از هم براساس تعداد مورد نیاز و مساحت محدوده حریق تعیین می‌شود.
 • ارتفاع قرارگیری كاشف حرارتی حداكثر برای درجه یك 9 متر و درجه 3 حداكثر 6 متر و در نوع دودی حداكثر10 متر می‌باشد.
 • محدوده حفاظتی و حداكثر ارتفاع، وابسته به حساسیت كاشف و شدت (یا تراكم) محصول حریق می‌باشد. تعیین محدوده قطعی موثر باید براساس مشخصاتی كه سازنده اعلام می‌نماید یا توسط آزمایش كنترل كیفی صورت پذیرد. لذا باید همواره جانب احتیاط را در طراحی مدنظر قرارداد.
 • لازم است كه درسیستم كاشف، توسط علایم نوری چشمك زن یا علایم صوتی متناوب، حداقل هر15 ثانیه به مدت 5/0 ثانیه آماده به كار بودن سیستم اعلام شود.
 • كلیه كاشف‌ها بایستی استاندارد باشند.
 • مسیرهای عبوركابل‌های برق باید ایمن‌ترین مسیر باشند.
 • در هر ناحیه از منطقه‌بندی حریق بایستی حداقل دو كاشف وجود داشته باشد.
 • تعداد كاشف‌ها بستگی به مساحت حوزه حفاظتی دارد و برای نوع حرارتی و دودی متفاوت می‌باشد. ارتفاع مناسب نصب و حداكثر محدوده حفاظتی كاشف‌ها در جدول 2 آمده است.

 

جدول 2- ارتفاع نصب و حداكثر محدوده حفاظتی كاشف‌ها

 

         نوع كاشف

 

مشخصات نصب

 

 

حرارتی (دراماكن بسته

یا مسقف)

حرارتی (در محوطه باز

یا غیر مسقف)

دودی

حداكثر مساحت حفاظتی هركاشف(متر مربع)

37

25

50

فاصله مجاز از یكدیگر(متر)

9

7

10

فاصله مجاز از دیوارها(متر)

4/5

3/5

5

ارتفاع مجاز(متر)

8/5 – 5/5

4-7

7/5

 

 

7- مركز كنترل واعلام حریق

مركز كنترل واعلام حریق به سیستم سخت افزاری و نرم افزاری اطلاق می‌شود كه اعلام حریق ابتدا به آن مركز ارسال شده و تصمیم‌گیری برای اعلام و هدایت عملیات اطفای صورت می‌گیرد. حداقل قابلیت‌های مركز اعلام حریق كه باید بصورت تمام وقت فعال باشد شامل موارد زیر است:

 • بین سیستم كشف و وسایل اعلام خطر به شاغلین یا ساكنین ارتباط برقرار نماید.
 • بین سیستم كشف و اطفای حریق ارتباط برقرار نماید.
 • معایب سیستم كشف و اعلام را درك و نشان دهد.
 • نقاط وقوع حریق را روی تابلو نشان دهد.

 

مركز كنترل و اعلام حریق باید در یك تابلو یا تابلوهایی كه طبق استاندارد ساخته شده باشند جای گیرد. برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار، بخش فوقانی محفظه تابلو نباید بجز محل ورود كابل منفذ دیگری داشته و محل عبوركابل نیز باید درزبندی گردد. هدایت مركز كنترل و اعلام حریق می‌تواند بطور اتوماتیك یا نیمه اتوماتیك باشد. درنوع نیمه اتوماتیك اطلاعات بایستی توسط اپراتور دریافت و تصمیم لازم اتخاذ گردد.

راه‌های دریافت اطلاعات منحصر به كلیدهای شستی اعلام حریق یا كاشف نمی‌باشد، بلكه تلفن و خطوط كامپیوتری نیز می‌تواند راه دریافت اطلاعات باشد. در سیستم اتوماتیك، مركز بایستی قابلیت دریافت و پردازش اطلاعات را داشته باشد و بتواند بطور متناسب تصمیم‌گیری، رهبری و عملیات اطفای را هدایت نماید. برای اعلام خطر به شاغلین همواره نیاز به مركز كنترل و اعلام حریق نیست بلكه یك سیستم ساده آژیر یا زنگ كه متصل به كلید اعلام باشد نیز می‌تواند افراد را آگاه نماید.

درمركز اتوماتیك اعلام حریق لازم است كه كلیه ناحیه‌های حریق بر روی تابلو مربوطه دارای نشانگر بوده و هنگام رسیدن پیام الكتریكی ازكاشف‌های هر ناحیه، درصورت لزوم آژیرصوتی نیز به صدا در آید. هنگام عادی بودن وضعیت، چراغ هرمحدوده با رنگ سبز، هنگام حریق، چراغ قرمز و در صورت نقص سیستم، چراغ زرد مربوط به هر ناحیه روشن گردد. در صورتی‌كه علایم نوری نشانگرها چشمك‌زن باشد، بایستی دوره‌های روشن و خاموش شدن آن كمتر از 25/0 ثانیه نباشد. لازم است منبع تغذیه الكتریكی مناسب كه بتواند همواره سیستم را درحال كار نگه دارد، پیش‌بینی شود و علاوه بر برق شهر منبع اضطراری UPS در نظر گرفته شود. باتری این منبع باید برای یكصد ساعت، دستگاه را پشتیبانی نماید.

پیام‌های اعلام حریق می‌تواند برای ساكنین، شاغلین، گروه عملیاتی یا سیستم‌های عملیاتی اطفای حریق ارسال گردد. پیام‌ها می‌تواند بصورت صوتی، نوری یا تركیبی از این دو باشد. ویژگی‌های مهم یك سیستم پیام خطرحریق شامل موارد زیر می‌باشد:

 • در هر محل باید حداقل 2 دستگاه خبركننده وجود داشته باشد تا در صورت خرابی یكی از آنها عمل نماید.
 • درسیستم اعلام بایستی روش و وسیله مورد نظربرای ساكت كردن خبركننده پیش‌بینی شود، بطوری كه برای دفعات بعد آماده استفاده گردد.
 • تراز فشار صوت تولید شده توسط مولد خبركننده نباید از صدای محیط كمترباشد، بهتر است تراز فشارصوت dB 5 از صدای محیط بیشتر باشد. درصورتی‌كه تراز فشار صوت محیط فوق‌العاده بالا باشد باید مولد صوتی درخارج كارگاه نیز نصب گردد. بالابودن تراز فشار صوت مولد همیشه مطلوب نیست.
 • برای مكان‌هایی كه افراد ناشنوا اشتغال، سكونت یا تردد دارند لازم است از پیام‌های نوری استفاده شود.
 • در محیطه‌های خاص مانند بیمارستان، آسایشگاه و امثال آن لازم است از پیام‌های نوری به‌همراه پیام صوتی مناسب استفاده شود تا باعث اضطراب و ترس نگردد. پیام نوری می‌تواند چراغ گردان یا چراغ‌های قرمز علامت‌دار یا حروف‌دار باشد و در محلی نصب گردد كه در معرض دید اكثریت افراد باشد.

 

8- طراحی سیستم كشف و اعلام حریق

مراحل عمل در طراحی سیستم كشف و اعلام حریق به شرح ذیل می‌باشد:

 • تهیه نقشه كارگاه و موقعیت قرارگیری دستگاه‌ها و مواد سوختنی و در صورت امكان نشان دادن اطلاعات لازم با رنگ یا كد كه درآن نوع ماده سوختنی، دانسیته سطحی و مشخصات دیگر درج گردد.
 • تهیه اطلاعات لازم فرآیند تولید، شامل مواد مصرفی، نوع مواد سوختی و خصوصیات آنها مانند فرمول، نقطه جوش، نقطه ذوب، نقطه اشتعال و درجه آتش‌گیری و همچنین اطلاعات مربوط به شرایط فرآیند تولید مانند درجه حرارت، پخت یا ذوب مواد سوختنی، جابجایی مواد مذاب و مشتعل.
 • تهیه اطلاعات مربوط به سیستم الكتریكی و محل عبورخطوط برق، گاز و مایعات قابل اشتعال
 • اطلاعات مربوط به مقاومت سازه‌ها درمقابل حریق
 • تعیین نقاطی كه بیشترین پتانسیل وقوع حریق را دارند و تشخیص نوع حریق احتمالی
 • تعیین سیر طبیعی جریان هوا و انتقال ذرات معلق و تردد افراد روی نقشه
 • بررسی بیشترین و اولین محصول حریق كارگاه (گرما – دود – شعله - گاز)
 • تعیین مناسب‌ترین نوع كاشف با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده و بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح
 • تعیین ارزش و اهمیت دستگاه‌ها وكالاها و درجه‌بندی آنها با توجه به ریسك حریق
 • تهیه نقشه سیم‌كشی و نصب كاشف‌ها و محل عبوركابل‌ها و محل مركز اعلام حریق.

 

9- نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد كه دركنترل و اطفای حریق زمان نقش تعیین كننده‌ای دارد. زیرا در صورتی كه مامورین اطفاء یا سیستم‌های اطفاء به موقع مطلع نشوند، به علت گسترش تصاعدی حریق، مهارآن دشوار می‌گردد. بنابراین كشف و اعلام بموقع در لحظات اولیه نقش مهمی در كنترل خسارات دارد. تجربه نشان داده است كه بسیاری از حریق‌ها در خارج ساعات كاری كارگاه‌ها یا اماكن و در مواردی كه افراد حضور ندارند، اتفاق می‌افتد. در برخی اماكن كه حضور افراد بطور دایم میسر نیست، باید تجهیزات لازم برای كشف و اعلام حریق پیش‌بینی گردد.

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه