مديريت بحران

مدیریت بحران در محیط کار 1510
تحولات ساختاری و قانونی تشكیلات مدیریت بحران در ایران 2602
الزامات مدیریت بحران در­ بافت های فرسوده شهری 2493
مدیریت بحران و ضرورت سازماندهی و هماهنگی تیم ها 1432
استقرار سیستم مدیریت بحران در محیط های کار 1401
اسکان موقت در زلزله 2201
مدیریت بحران 529
ارائه مدل پیشنهادی سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران شهرهای کشور 1386
جايگاه ساختار و بافت شهری در کاهش آسیب پذیری پس از زلزله در چرخه مدیریت بحران 2537
بررسی جایگاه برنامه ریزی بر مدیریت بحران با تاکید بر مرحله اسکان پس از سانحه 1293
درآمدی بر چرخه مدیریت بحران در نواحی شهری با تاکید بر مرحله پیشگیری و آمادگی در برابر بحران 1695
جایگاه مدیریت بحران در برنامه های توسعه در ایران 1752
تبیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه «پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» 1298
نجات فرد معلق : لزوم طرح و آمادگی برای اقدام فوری 585
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 1591
مدیریت بحران در نواحی شهری 2705
برگزاری مانور امداد و نجات و اطفای حریق 2693
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 1323
مدیریت بلایای طبیعی در ایالت کوئینزلند استرالیا 1444
GIS‌و مدیریت بحران 1676
الگوی پیشنهادی مدیریت حمل و نقل در شرایط بحران 2375
مدیریت بحران و ایمن‌سازی صنایع و معادن 943
مدیریت بحران 893
مدیریت بحران، رفتارها و عملكردهای قبل و بعد از وقوع زلزله 7362
مدیریت سیل 2156
تسهیلات اضطراری و امدادی درحمل ونقل جاده‌ای 1425
نكات مدیریتی و بهداشتی در شرایط بحران 1279
تجربه كشورهای خارجی در بازسازی پس از زلزله 1931
اقدامات ایمنی در مواجهه با زلزله 986
استفاده از مواد غذایی ویژه برای شرایط اضطراری 1429
مدیریت اردوگاه اضطراری 2416
مقاوم‌سازی مساكن روستایی در برابر زلزله 1723
گزارشي تحليلی از زلزله بم 5081