خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

مديريت بحران

مدیریت بحران در محیط کار 1709
تحولات ساختاری و قانونی تشكیلات مدیریت بحران در ایران 2814
الزامات مدیریت بحران در­ بافت های فرسوده شهری 2741
مدیریت بحران و ضرورت سازماندهی و هماهنگی تیم ها 1659
استقرار سیستم مدیریت بحران در محیط های کار 1507
اسکان موقت در زلزله 2406
مدیریت بحران 583
ارائه مدل پیشنهادی سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران شهرهای کشور 1576
جايگاه ساختار و بافت شهری در کاهش آسیب پذیری پس از زلزله در چرخه مدیریت بحران 2753
بررسی جایگاه برنامه ریزی بر مدیریت بحران با تاکید بر مرحله اسکان پس از سانحه 1425
درآمدی بر چرخه مدیریت بحران در نواحی شهری با تاکید بر مرحله پیشگیری و آمادگی در برابر بحران 1939
جایگاه مدیریت بحران در برنامه های توسعه در ایران 1899
تبیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه «پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» 1470
نجات فرد معلق : لزوم طرح و آمادگی برای اقدام فوری 650
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 1741
مدیریت بحران در نواحی شهری 2919
برگزاری مانور امداد و نجات و اطفای حریق 2984
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 1401
مدیریت بلایای طبیعی در ایالت کوئینزلند استرالیا 1596
GIS‌و مدیریت بحران 1897
الگوی پیشنهادی مدیریت حمل و نقل در شرایط بحران 2583
مدیریت بحران و ایمن‌سازی صنایع و معادن 1136
مدیریت بحران 966
مدیریت بحران، رفتارها و عملكردهای قبل و بعد از وقوع زلزله 8345
مدیریت سیل 2342
تسهیلات اضطراری و امدادی درحمل ونقل جاده‌ای 1526
نكات مدیریتی و بهداشتی در شرایط بحران 1367
تجربه كشورهای خارجی در بازسازی پس از زلزله 2097
اقدامات ایمنی در مواجهه با زلزله 1084
استفاده از مواد غذایی ویژه برای شرایط اضطراری 1574
مدیریت اردوگاه اضطراری 2570
مقاوم‌سازی مساكن روستایی در برابر زلزله 1835
گزارشي تحليلی از زلزله بم 6929