مديريت بحران

مدیریت بحران در محیط کار 1580
تحولات ساختاری و قانونی تشكیلات مدیریت بحران در ایران 2696
الزامات مدیریت بحران در­ بافت های فرسوده شهری 2585
مدیریت بحران و ضرورت سازماندهی و هماهنگی تیم ها 1512
استقرار سیستم مدیریت بحران در محیط های کار 1438
اسکان موقت در زلزله 2284
مدیریت بحران 547
ارائه مدل پیشنهادی سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران شهرهای کشور 1454
جايگاه ساختار و بافت شهری در کاهش آسیب پذیری پس از زلزله در چرخه مدیریت بحران 2598
بررسی جایگاه برنامه ریزی بر مدیریت بحران با تاکید بر مرحله اسکان پس از سانحه 1334
درآمدی بر چرخه مدیریت بحران در نواحی شهری با تاکید بر مرحله پیشگیری و آمادگی در برابر بحران 1793
جایگاه مدیریت بحران در برنامه های توسعه در ایران 1810
تبیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه «پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» 1345
نجات فرد معلق : لزوم طرح و آمادگی برای اقدام فوری 604
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 1635
مدیریت بحران در نواحی شهری 2780
برگزاری مانور امداد و نجات و اطفای حریق 2803
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 1350
مدیریت بلایای طبیعی در ایالت کوئینزلند استرالیا 1506
GIS‌و مدیریت بحران 1737
الگوی پیشنهادی مدیریت حمل و نقل در شرایط بحران 2451
مدیریت بحران و ایمن‌سازی صنایع و معادن 970
مدیریت بحران 921
مدیریت بحران، رفتارها و عملكردهای قبل و بعد از وقوع زلزله 7811
مدیریت سیل 2221
تسهیلات اضطراری و امدادی درحمل ونقل جاده‌ای 1460
نكات مدیریتی و بهداشتی در شرایط بحران 1304
تجربه كشورهای خارجی در بازسازی پس از زلزله 1992
اقدامات ایمنی در مواجهه با زلزله 1017
استفاده از مواد غذایی ویژه برای شرایط اضطراری 1477
مدیریت اردوگاه اضطراری 2463
مقاوم‌سازی مساكن روستایی در برابر زلزله 1765
گزارشي تحليلی از زلزله بم 5227