استخدام کارشناس HSE 18 بهمن 1395 167
استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت 17 بهمن 1395 121
استخدام در شرکت بالان صنعت 17 بهمن 1395 90
استخدام در شرکت مهندسی موننکو ایران 17 بهمن 1395 83
استخدام در شرکت صنایع غذایی 09 بهمن 1395 66
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 05 بهمن 1395 112
استخدام در شرکت معتبر 03 بهمن 1395 97
استخدام در شرکت تولیدی 02 بهمن 1395 83
استخدام سرپرست HSE 02 بهمن 1395 111
کارشناس HSE 23 دی 1395 131
استخدام کارشناس HSE 23 دی 1395 111
استخدام در یک هلدینگ بزرگ ساختمانی 16 دی 1395 116
استخدام کارشناس HSE 13 دی 1395 108
استخدام در شرکت پایا بتن 13 دی 1395 98
استخدام در شرکتی خصوصی 10 دی 1395 125
استخدام کارشناس HSE 07 دی 1395 125
کارشناس ایمنی و بهداشت 07 دی 1395 116
استخدام در یک شرکت معتبر 05 دی 1395 102
استخدام در شرکت خصوصی 05 دی 1395 107
استخدام در شرکت ساختمانی 05 دی 1395 92
استخدام در شرکت کیمیا سامانه سبز 05 دی 1395 100
استخدام در شرکت پیمانکار EPC 05 دی 1395 97
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 28 آذر 1395 125
استخدام در یک شرکت معتبر 28 آذر 1395 129
استخدام مسئول HSE 28 آذر 1395 152
استخدام در یک شرکت خصوصی 16 آذر 1395 155
استخدام کارمند ایمنی بهداشت 16 آذر 1395 163
استخدام در شرکت پیمانکاری 16 آذر 1395 154
استخدام در شرکت معتبر پیمانکاری 16 آذر 1395 125
استخدام همکار HSE 09 آذر 1395 182