استخدام کارشناس HSE 18 بهمن 1395 89
استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت 17 بهمن 1395 68
استخدام در شرکت بالان صنعت 17 بهمن 1395 54
استخدام در شرکت مهندسی موننکو ایران 17 بهمن 1395 45
استخدام در شرکت صنایع غذایی 09 بهمن 1395 36
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 05 بهمن 1395 74
استخدام در شرکت معتبر 03 بهمن 1395 61
استخدام در شرکت تولیدی 02 بهمن 1395 51
استخدام سرپرست HSE 02 بهمن 1395 72
کارشناس HSE 23 دی 1395 89
استخدام کارشناس HSE 23 دی 1395 79
استخدام در یک هلدینگ بزرگ ساختمانی 16 دی 1395 71
استخدام کارشناس HSE 13 دی 1395 78
استخدام در شرکت پایا بتن 13 دی 1395 68
استخدام در شرکتی خصوصی 10 دی 1395 91
استخدام کارشناس HSE 07 دی 1395 88
کارشناس ایمنی و بهداشت 07 دی 1395 79
استخدام در یک شرکت معتبر 05 دی 1395 69
استخدام در شرکت خصوصی 05 دی 1395 76
استخدام در شرکت ساختمانی 05 دی 1395 62
استخدام در شرکت کیمیا سامانه سبز 05 دی 1395 67
استخدام در شرکت پیمانکار EPC 05 دی 1395 68
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 28 آذر 1395 88
استخدام در یک شرکت معتبر 28 آذر 1395 88
استخدام مسئول HSE 28 آذر 1395 111
استخدام در یک شرکت خصوصی 16 آذر 1395 116
استخدام کارمند ایمنی بهداشت 16 آذر 1395 126
استخدام در شرکت پیمانکاری 16 آذر 1395 119
استخدام در شرکت معتبر پیمانکاری 16 آذر 1395 93
استخدام همکار HSE 09 آذر 1395 136