خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager
استخدام کارشناس HSE 18 بهمن 1395 241
استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت 17 بهمن 1395 164
استخدام در شرکت بالان صنعت 17 بهمن 1395 123
استخدام در شرکت مهندسی موننکو ایران 17 بهمن 1395 117
استخدام در شرکت صنایع غذایی 09 بهمن 1395 95
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 05 بهمن 1395 147
استخدام در شرکت معتبر 03 بهمن 1395 134
استخدام در شرکت تولیدی 02 بهمن 1395 112
استخدام سرپرست HSE 02 بهمن 1395 145
کارشناس HSE 23 دی 1395 168
استخدام کارشناس HSE 23 دی 1395 139
استخدام در یک هلدینگ بزرگ ساختمانی 16 دی 1395 156
استخدام کارشناس HSE 13 دی 1395 137
استخدام در شرکت پایا بتن 13 دی 1395 127
استخدام در شرکتی خصوصی 10 دی 1395 155
استخدام کارشناس HSE 07 دی 1395 156
کارشناس ایمنی و بهداشت 07 دی 1395 147
استخدام در یک شرکت معتبر 05 دی 1395 132
استخدام در شرکت خصوصی 05 دی 1395 134
استخدام در شرکت ساختمانی 05 دی 1395 120
استخدام در شرکت کیمیا سامانه سبز 05 دی 1395 128
استخدام در شرکت پیمانکار EPC 05 دی 1395 128
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 28 آذر 1395 155
استخدام در یک شرکت معتبر 28 آذر 1395 155
استخدام مسئول HSE 28 آذر 1395 183
استخدام در یک شرکت خصوصی 16 آذر 1395 179
استخدام کارمند ایمنی بهداشت 16 آذر 1395 192
استخدام در شرکت پیمانکاری 16 آذر 1395 181
استخدام در شرکت معتبر پیمانکاری 16 آذر 1395 150
استخدام همکار HSE 09 آذر 1395 217