خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

استخدام مسوول ایمنی در شرکت معتبر ساختمانی

  

 استخدام مسوول ایمنی در شرکت معتبر ساختمانی

  

 

یک شرکت معتبر ساختمانی نیاز به خدمات افراد ذیل دارد

 

  •  مسوول ایمنی HST،مترور ساختمان با بیش از 10 سال سابقه کار

 

 

 

  

  - تعداد مورد نیاز: -
- جنسیت:       -
  - حداکثر سن:       -
  - شهرهای مورد نیاز: -
  - تلفن:

08337261098 

 

  - فکس:  -
  - ایمیل:  -
  - وب سایت: -

  

تاریخ انقضای آگهی: 1395/09/15