خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

استخدام مسئول HSE

  

 استخدام مسئول HSE

  

 

 

به یک نیرو جهت کار در رستوران یارد انتقال گاز سیر جان به عنوان مسئول HSE با مدرک کارشناسی مرتبط نیازمندیم.

لطغا از ساعت 8 الی 14 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

  

  - تعداد مورد نیاز: -
- جنسیت:       مرد
  - حداکثر سن:       -
  - شهرهای مورد نیاز: -
  - تلفن: 42283650 
  - فکس:  -
  - ایمیل:  -
  - وب سایت: -

  

تاریخ انقضای آگهی: 1395/10/05