استخدام مسئول HSE

  

 استخدام مسئول HSE

  

 

 

به یک نیرو جهت کار در رستوران یارد انتقال گاز سیر جان به عنوان مسئول HSE با مدرک کارشناسی مرتبط نیازمندیم.

لطغا از ساعت 8 الی 14 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

  

  - تعداد مورد نیاز: -
- جنسیت:       مرد
  - حداکثر سن:       -
  - شهرهای مورد نیاز: -
  - تلفن: 42283650 
  - فکس:  -
  - ایمیل:  -
  - وب سایت: -

  

تاریخ انقضای آگهی: 1395/10/05