خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

استخدام در شرکت کیمیا سامانه سبز

  

 استخدام در شرکت کیمیا سامانه سبز

  

شرکت کیمیا سامانه سبز جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است:

 

  •  کارشناس ایمنی و بهداشت دارای مدرک لیسانس

(بیمه+ سرویس+ غذا) 

شکوهیه، بلوار چمران، خیابان صنوبر 9 ، پلاک 43

 

 

 

 

 

  

  - تعداد مورد نیاز: 1
- جنسیت: -
  - حداکثر سن:       -
  - شهرهای مورد نیاز: -
  - تلفن: 3340250
  - فکس:  -
  - ایمیل:  -
  - وب سایت: -

  

تاریخ انقضای آگهی: 1395/10/12