خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

استخدام کارشناس HSE

  

 استخدام کارشناس HSE

  

 

  • کارشناس HSE

 

1-دارای مدرک ایمنی صنعتی با بهداشت HSE

2- دارای آخرین قرارداد کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای

3-دارای صورت جلسه اخر کمیته ای حفاظت فنی و بهداشت

جهت اشتغال در منطقه عسلویه

 

ارسال رزومه به آدرس ایمیل 

 

 

 

  

  - تعداد مورد نیاز: -
- جنسیت:       -
  - حداکثر سن:       -
  - شهرهای مورد نیاز: -
  - تلفن:  -
  - فکس:  -
  - ایمیل: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
  - وب سایت: -

  

تاریخ انقضای آگهی: 1395/10/13