خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت

  

 استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت 

  

 

 

  • کارشناس ایمنی و بهداشت  با 3 سال سابقه در کارخانجات

 

 

 

 

 

  

  - تعداد مورد نیاز: -
- جنسیت:       مرد
  - حداکثر سن:       -
  - شهرهای مورد نیاز: کرج تا هشتگرد 
  - تلفن: 88717114-021
  - فکس:  -
  - ایمیل:  -
  - وب سایت: -

  

تاریخ انقضای آگهی: 1395/11/24