استخدام در یک شرکت پتروشیمی 26 تیر 1395 335
استخدام مدیریت منابع انسانی 26 تیر 1395 238
استخدام در شرکت معتبر در صنایع پلیمری 26 تیر 1395 207
استخدام در یک شرکت معتبر صنعتی و معدنی 20 تیر 1395 218
استخدام در یک شرکت تولیدی معتبر 18 تیر 1395 203
استخدام در شرکت پیمانکاری EPC 18 تیر 1395 225
استخدام شرکت پتروشیمی شازند 18 تیر 1395 198
استخدام در شرکت ساختمانی معتبر 18 تیر 1395 181
استخدام در شرکت نصر میثاق اهواز 18 تیر 1395 191
استخدام در یک شرکت معتبر 18 تیر 1395 190
استخدام در یک شرکت خصوصی 09 تیر 1395 236
استخدام در یک شرکت پیشرو در صنعت تولید شیشه 08 تیر 1395 218
استخدام در شرکت معتبر 08 تیر 1395 210
استخدام در یک شرکت خصوصی 08 تیر 1395 207
استخدام در یک شرکت فنی مهندسی 07 تیر 1395 214
استخدام در یک شرکت پیشور 07 تیر 1395 195
استخدام در شرکت مدیریت پروژه­ های صنعتی ابدال 02 تیر 1395 230
استخدام در یک شرکت معتبر ساختمانی و راهسازی 31 خرداد 1395 284
استخدام در شرکت معتبر 31 خرداد 1395 211
استخدام در یک شرکت مهندسی 31 خرداد 1395 198