استخدام در یک شرکت پتروشیمی 26 تیر 1395 364
استخدام مدیریت منابع انسانی 26 تیر 1395 266
استخدام در شرکت معتبر در صنایع پلیمری 26 تیر 1395 229
استخدام در یک شرکت معتبر صنعتی و معدنی 20 تیر 1395 241
استخدام در یک شرکت تولیدی معتبر 18 تیر 1395 227
استخدام در شرکت پیمانکاری EPC 18 تیر 1395 252
استخدام شرکت پتروشیمی شازند 18 تیر 1395 225
استخدام در شرکت ساختمانی معتبر 18 تیر 1395 201
استخدام در شرکت نصر میثاق اهواز 18 تیر 1395 224
استخدام در یک شرکت معتبر 18 تیر 1395 225
استخدام در یک شرکت خصوصی 09 تیر 1395 264
استخدام در یک شرکت پیشرو در صنعت تولید شیشه 08 تیر 1395 249
استخدام در شرکت معتبر 08 تیر 1395 240
استخدام در یک شرکت خصوصی 08 تیر 1395 238
استخدام در یک شرکت فنی مهندسی 07 تیر 1395 245
استخدام در یک شرکت پیشور 07 تیر 1395 223
استخدام در شرکت مدیریت پروژه­ های صنعتی ابدال 02 تیر 1395 261
استخدام در یک شرکت معتبر ساختمانی و راهسازی 31 خرداد 1395 319
استخدام در شرکت معتبر 31 خرداد 1395 240
استخدام در یک شرکت مهندسی 31 خرداد 1395 221