استخدام کادر مدیریتی و فنی پروژه 31 خرداد 1395 216
استخدام کارشناس تضمین کیفیت 31 خرداد 1395 291
استخدام کارشناس HSE 31 خرداد 1395 300
استخدام در شرکت آب راه سازه جنوب 25 خرداد 1395 236
استخدام HSE در شرکت معتبر 25 خرداد 1395 238
استخدام در یک شرکت پیمانکاری معتبر ساختمانی 25 خرداد 1395 300
استخدام در شرکت مهندسین مشاور چگالش 25 خرداد 1395 288
استخدام در یک شرکت معتبر تولید کننده محصولات غذایی 25 خرداد 1395 249
استخدام در شرکت عالیفرد 25 خرداد 1395 304
استخدام در یک شرکت معتبر 25 خرداد 1395 305
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 25 خرداد 1395 184
استخدام در یک شرکت پیمانکاری 25 خرداد 1395 184
استخدام کارشناس تضمین کیفیت 25 خرداد 1395 178
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 25 خرداد 1395 172
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 25 خرداد 1395 178
استخدام در شرکت ساختمانی 25 خرداد 1395 195
استخدام در شرکت ساختمانی هنزا 01 خرداد 1395 218
استخدام کارشناس HSE 01 خرداد 1395 236
استخدام در شرکت پیمانکاری EPC 01 خرداد 1395 236
استخدام در یک شرکت فنی و مهندسی معتبر 30 ارديبهشت 1395 222