استخدام در یک شرکت معتبر 08 ارديبهشت 1395 188
استخدام در شرکت پیمانکاری 08 ارديبهشت 1395 194
متخصص ایمنی و بهداشت حرفه ای 08 ارديبهشت 1395 204
استخدام در شرکت سوپرپایپ اینترناشنال 08 ارديبهشت 1395 210
استخدام در یک شرکت مهندسی فعال 08 ارديبهشت 1395 193
استخدام در یک شرکت معتبر تولید کننده محصولات غذایی 08 ارديبهشت 1395 186
استخدام در شرکت فن آوران پارسیان 30 فروردين 1395 250
استخدام در یک شرکت تولیدی معتبر 29 فروردين 1395 186
استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 29 فروردين 1395 218
استخدام در شرکت معتبر پتروشیمی 29 فروردين 1395 220
متخصص ایمنی و بهداشت حرفه ای 29 فروردين 1395 199
استخدام در یک شرکت فعال 29 فروردين 1395 197
استخدام در یک شرکت معتبر 28 فروردين 1395 206
استخدام با مدرک HSE 28 فروردين 1395 215
استخدام در شرکتی معتبر 28 فروردين 1395 200
استخدام در شرکت فن آوران پارسیان 25 فروردين 1395 200
استخدام در شرکت پیمانکاری 25 فروردين 1395 249
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 25 فروردين 1395 212
استخدام در گروه مهندسی و ساختمان فپکو 25 فروردين 1395 229
استخدام کارشناس HSE 25 فروردين 1395 223