استخدام در یک شرکت پیمانکار عمومی 25 آبان 1395 134
استخدام ایمنی و بهداشت 23 آبان 1395 160
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 23 آبان 1395 105
استخدام در شرکت ساختمانی 19 آبان 1395 121
استخدام در شرکت خصوصی 19 آبان 1395 114
استخدام مسئول ایمنی و بهداشت 15 آبان 1395 171
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 12 آبان 1395 126
استخدام در یک شرکت پیمانکاری بین المللی 12 آبان 1395 131
استخدام در شرکت احداث و تولید و توسعه پروژه های ویژه مپنا 12 آبان 1395 136
استخدام شرکت زیر مجموعه ذوب آهن 12 آبان 1395 115
استخدام در یک شرکت مهندسی مشاور صنعتی – معدنی 12 آبان 1395 115
استخدام در مهندسین مشاور نفت، گاز و پتروشیمی 12 آبان 1395 138
استخدام در گروه صنعتی نکتو فلز 12 آبان 1395 118
استخدام کارشناس HSE 12 آبان 1395 130
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 12 آبان 1395 96
استخدام کارمند HSE 12 آبان 1395 115
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 05 آبان 1395 142
استخدام در شرکت معتبر 01 آبان 1395 146
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 28 مهر 1395 218
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 28 مهر 1395 167