استخدام در یک شرکت پیمانکاری 28 مهر 1395 128
استخدام در شرکتی خصوصی 28 مهر 1395 126
جذب نیروی قراردادی کنترل قدرت پارس 28 مهر 1395 129
استخدام در یک شرکت معتبر فعال 28 مهر 1395 118
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 24 مهر 1395 136
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 24 مهر 1395 145
استخدام در یک شرکت در زمینه ساخت پروژه­ های نیروگاهی 13 مهر 1395 188
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 10 مهر 1395 184
استخدام در شرکت عالیفرد 10 مهر 1395 142
استخدام در یک شرکت بزرگ صنعتی 10 مهر 1395 162
استخدام در شرکت معتبر عمرانی 10 مهر 1395 139
استخدام در شرکت تولیدی و بازرگانی 07 مهر 1395 141
استخدام در شرکت معتبر پروژه‏ های عمرانی 07 مهر 1395 149
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 05 مهر 1395 139
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 05 مهر 1395 150
استخدام مسئول HSE در شرکت پیمانکاری 05 مهر 1395 155
استخدام کارشناس HSE در کارگاه ساختمانی 05 مهر 1395 130
استخدام در شرکت معتبر 03 مهر 1395 164
استخدام در یک شرکت خصوصی 03 مهر 1395 162
استخدام در کارخانه صنایع عوجان ایرانیان 29 شهریور 1395 151