استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 23 شهریور 1395 112
استخدام کارشناس HSE 23 شهریور 1395 114
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 20 شهریور 1395 102
استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 20 شهریور 1395 109
استخدام در یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی 20 شهریور 1395 121
استخدام در شرکت ماشین سازی تاشا 20 شهریور 1395 113
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 14 شهریور 1395 122
استخدام کارشناس HSE 14 شهریور 1395 128
استخدام در شرکت معتبر مهندسی 14 شهریور 1395 114
استخدام در شرکت بزرگ و معتبر پیمانکاری 14 شهریور 1395 125
استخدام کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 14 شهریور 1395 114
استخدام در یک شرکت پتروشیمی 26 تیر 1395 323
استخدام مدیریت منابع انسانی 26 تیر 1395 224
استخدام در شرکت معتبر در صنایع پلیمری 26 تیر 1395 192
استخدام در یک شرکت معتبر صنعتی و معدنی 20 تیر 1395 208
استخدام در یک شرکت تولیدی معتبر 18 تیر 1395 195
استخدام در شرکت پیمانکاری EPC 18 تیر 1395 211
استخدام شرکت پتروشیمی شازند 18 تیر 1395 182
استخدام در شرکت ساختمانی معتبر 18 تیر 1395 166
استخدام در شرکت نصر میثاق اهواز 18 تیر 1395 176