استخدام کادر مدیریتی و فنی پروژه 31 خرداد 1395 216
استخدام کارشناس تضمین کیفیت 31 خرداد 1395 291
استخدام کارشناس HSE 31 خرداد 1395 300
استخدام در شرکت آب راه سازه جنوب 25 خرداد 1395 236
استخدام HSE در شرکت معتبر 25 خرداد 1395 238
استخدام در یک شرکت پیمانکاری معتبر ساختمانی 25 خرداد 1395 300
استخدام در شرکت مهندسین مشاور چگالش 25 خرداد 1395 288
استخدام در یک شرکت معتبر تولید کننده محصولات غذایی 25 خرداد 1395 249
استخدام در شرکت عالیفرد 25 خرداد 1395 304
استخدام در یک شرکت معتبر 25 خرداد 1395 305
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 25 خرداد 1395 184
استخدام در یک شرکت پیمانکاری 25 خرداد 1395 184
استخدام کارشناس تضمین کیفیت 25 خرداد 1395 178
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 25 خرداد 1395 172
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 25 خرداد 1395 178
استخدام در شرکت ساختمانی 25 خرداد 1395 195
استخدام در شرکت ساختمانی هنزا 01 خرداد 1395 218
استخدام کارشناس HSE 01 خرداد 1395 236
استخدام در شرکت پیمانکاری EPC 01 خرداد 1395 236
استخدام در یک شرکت فنی و مهندسی معتبر 30 ارديبهشت 1395 222
استخدام در یک سازمان فعال در زمینه تولید انرژی 30 ارديبهشت 1395 205
استخدام دریک شرکت پیمانکار 28 ارديبهشت 1395 197
استخدام در شرکت راهسازی و ساختمانی 28 ارديبهشت 1395 205
استخدام کارشناس HSE 28 ارديبهشت 1395 231
استخدام دریک شرکت معتبر فعال 28 ارديبهشت 1395 214
استخدام در یک شرکت پیمانکاری 28 ارديبهشت 1395 195
استخدام در یک شرکت عمرانی 25 ارديبهشت 1395 209
استخدام کارشناس HSE 25 ارديبهشت 1395 217
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 25 ارديبهشت 1395 198
کارشناس HSE 25 ارديبهشت 1395 221