استخدام در یک شرکت ساختمانی 05 اسفند 1394 241
استخدام شرکت معتبر فنی و مهندسی 05 اسفند 1394 309
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 05 اسفند 1394 225
استخدام مهندس صنایع در یک شرکت خصوصی 24 بهمن 1394 282
استخدام در یک شرکت معدنی معتبر 21 بهمن 1394 237
استخدام مهندس صنایع در یک شرکت خصوصی 21 بهمن 1394 177
استخدام کارشناس HSE در یک شرکت معتبر مهندسی و ساختمانی 19 بهمن 1394 278
استخدام مسئول HSE 19 بهمن 1394 287
استخدام یک شرکت تولیدی 19 بهمن 1394 243
استخدام در یک شرکت ساختمانی 19 بهمن 1394 218
استخدام در شرکت الکترو کویر 19 بهمن 1394 246
جذب نیروی HSE 19 بهمن 1394 264
استخدام سرپرست و افسر ایمنی، بهداشت حرفه ای 18 بهمن 1394 278
جذب نیروی HSE 18 بهمن 1394 255
استخدام در شرکت سامان گستر پارس 15 بهمن 1394 271
استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای 13 بهمن 1394 329
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 13 بهمن 1394 262
استخدام در یک شرکت تولید فرآورده های نفتی 13 بهمن 1394 266
استخدام در شرکت بینش ساز سپهر 10 بهمن 1394 572
استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای 07 بهمن 1394 252
استخدام در شرکت صنایع شیمیایی غفاری 07 بهمن 1394 268
استخدام در شرکت آلیاژ گستر قشم 06 بهمن 1394 302
استخدام در شرکت پیمانکار فعال 06 بهمن 1394 244
استخدام در یک شرکت فعال در زمینه تولید روانکارها 03 بهمن 1394 278
استخدام در شرکت تولیدی صنعتی قطعات پلیمری 03 بهمن 1394 253
استخدام کارشناس HSE 03 بهمن 1394 287
استخدام در یک شرکت فعال در زمینه تولید روانکارها 30 دی 1394 285
استخدام در یک شرکت فعال در زمینه تولید روانکارها 29 دی 1394 251
استخدام در یک شرکت خصوصی 28 دی 1394 291
استخدام در شرکت تولیدی صنعتی قطعات پلیمری 28 دی 1394 238