استخدام در شرکت آلیاژ گستر قشم 06 بهمن 1394 319
استخدام در شرکت پیمانکار فعال 06 بهمن 1394 260
استخدام در یک شرکت فعال در زمینه تولید روانکارها 03 بهمن 1394 292
استخدام در شرکت تولیدی صنعتی قطعات پلیمری 03 بهمن 1394 270
استخدام کارشناس HSE 03 بهمن 1394 303
استخدام در یک شرکت فعال در زمینه تولید روانکارها 30 دی 1394 297
استخدام در یک شرکت فعال در زمینه تولید روانکارها 29 دی 1394 266
استخدام در یک شرکت خصوصی 28 دی 1394 305
استخدام در شرکت تولیدی صنعتی قطعات پلیمری 28 دی 1394 253
استخدام دریک شرکت معتبر ساختمانی 28 دی 1394 255
استخدام کارشناس ایمنی صنعتی در کارگاه ساختمانی 27 دی 1394 272
استخدام در شرکت معتبر لوازم خانگی 27 دی 1394 286
استخدام در یک شرکت فعال در زمینه تولید روانکارها 27 دی 1394 238
استخدام در کارخانه تولیدی در ماهشهر 23 دی 1394 263
استخدام در یک شرکت پیمانکاری 23 دی 1394 282
استخدام در یک شرکت معتبر 23 دی 1394 302
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری بین المللی 22 دی 1394 293
استخدام کارشناس HSE 21 دی 1394 297
استخدام در یک شرکت مهندسی و ساختمانی 21 دی 1394 263
استخدام بهداشت حرفه ای یا HSE در شرکت معتبر 19 دی 1394 307
استخدام در شرکتی معتبر 19 دی 1394 252
استخدام در کارخانه تولیدی در ماهشهر 19 دی 1394 235
استخدام نیروی فنی با گواهینامه HSE 19 دی 1394 308
استخدام متخصص بهداشت حرفه ای 19 دی 1394 287
استخدام در شرکت مهندسی 19 دی 1394 253
استخدام کارشناس HSE 19 دی 1394 265
استخدام کادر فنی در شرکت مهندسین مشاور 19 دی 1394 287
استخدام در شرکت سن ایچ 19 دی 1394 276
استخدام در شرکت تولیدی معتبر 19 دی 1394 231
استخدام در شرکت معتبر صنایع غذایی 19 دی 1394 250