استخدام در شرکت آلیاژ گستر قشم 06 بهمن 1394 345
استخدام در شرکت پیمانکار فعال 06 بهمن 1394 289
استخدام در یک شرکت فعال در زمینه تولید روانکارها 03 بهمن 1394 314
استخدام در شرکت تولیدی صنعتی قطعات پلیمری 03 بهمن 1394 296
استخدام کارشناس HSE 03 بهمن 1394 328
استخدام در یک شرکت فعال در زمینه تولید روانکارها 30 دی 1394 323
استخدام در یک شرکت فعال در زمینه تولید روانکارها 29 دی 1394 291
استخدام در یک شرکت خصوصی 28 دی 1394 335
استخدام در شرکت تولیدی صنعتی قطعات پلیمری 28 دی 1394 278
استخدام دریک شرکت معتبر ساختمانی 28 دی 1394 280
استخدام کارشناس ایمنی صنعتی در کارگاه ساختمانی 27 دی 1394 293
استخدام در شرکت معتبر لوازم خانگی 27 دی 1394 316
استخدام در یک شرکت فعال در زمینه تولید روانکارها 27 دی 1394 261
استخدام در کارخانه تولیدی در ماهشهر 23 دی 1394 284
استخدام در یک شرکت پیمانکاری 23 دی 1394 303
استخدام در یک شرکت معتبر 23 دی 1394 329
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری بین المللی 22 دی 1394 318
استخدام کارشناس HSE 21 دی 1394 318
استخدام در یک شرکت مهندسی و ساختمانی 21 دی 1394 288
استخدام بهداشت حرفه ای یا HSE در شرکت معتبر 19 دی 1394 327
استخدام در شرکتی معتبر 19 دی 1394 276
استخدام در کارخانه تولیدی در ماهشهر 19 دی 1394 259
استخدام نیروی فنی با گواهینامه HSE 19 دی 1394 330
استخدام متخصص بهداشت حرفه ای 19 دی 1394 313
استخدام در شرکت مهندسی 19 دی 1394 279
استخدام کارشناس HSE 19 دی 1394 283
استخدام کادر فنی در شرکت مهندسین مشاور 19 دی 1394 310
استخدام در شرکت سن ایچ 19 دی 1394 299
استخدام در شرکت تولیدی معتبر 19 دی 1394 251
استخدام در شرکت معتبر صنایع غذایی 19 دی 1394 273