استخدام در شرکت تولید مصالح ساختمانی 19 دی 1394 240
استخدام مدرک فوق دیپلم HSE 19 دی 1394 260
استخدام در گروه مهندسی دژان 05 دی 1394 302
استخدام کارشناس HSE در یک پیمانکار عمومی معتبر 05 دی 1394 321
استخدام در یک واحد تولیدی واقع در غرب تهران 29 آذر 1394 336
استخدام در یک واحد تولیدی واقع در غرب تهران 27 آذر 1394 230
استخدام در یک شرکت تولید کننده فرآورده های نفتی 25 آذر 1394 448
استخدام در یک شرکت معتبر صنعتی 25 آذر 1394 329
استخدام کارشناس HSE 25 آذر 1394 289
استخدام در شرکت بین المللی مهندسی ایران 25 آذر 1394 315
استخدام در یک شرکت معتبر صنعتی 25 آذر 1394 294
استخدام کارشناس HSE 25 آذر 1394 273
استخدام در یک شرکت مهندسین مشاور فعال 25 آذر 1394 316
استخدام در یک شرکت معتبر ساختمانی 19 آذر 1394 368
استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی صنعتی 19 آذر 1394 318
استخدام در یک شرکت تولید کننده فرآورده های نفتی 19 آذر 1394 381
استخدام در شرکت پیمانکاری epc 19 آذر 1394 323
استخدام در یک شرکت معتبر لوازم خانگی 19 آذر 1394 310
استخدام در یک شرکت معتبر صنعتی 19 آذر 1394 288
استخدام در یک شرکت معتبر ساختمانی 15 آذر 1394 327
استخدام کارشناس HSE 15 آذر 1394 395
استخدام در شرکت پیمانکاری epc 15 آذر 1394 316
استخدام کارشناس HSE 10 آذر 1394 320
استخدام در یک شرکت معتبر ساختمانی 09 آذر 1394 314
استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی صنایع غذایی 09 آذر 1394 310
استخدام درشرکت داروسازی نانو الوند 09 آذر 1394 288
استخدام در شرکت کیان سازه چکاد 04 آذر 1394 363
استخدام نیرو ایمنی 04 آذر 1394 333
استخدام در یک شرکت معتبر فعال 03 آذر 1394 317
تکمیل کادر ایمنی شرکت نفتی – گازی 01 آذر 1394 405