استخدام در شرکت بین المللی مهندسی ایران 25 آذر 1394 303
استخدام در یک شرکت معتبر صنعتی 25 آذر 1394 277
استخدام کارشناس HSE 25 آذر 1394 256
استخدام در یک شرکت مهندسین مشاور فعال 25 آذر 1394 298
استخدام در یک شرکت معتبر ساختمانی 19 آذر 1394 360
استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی صنعتی 19 آذر 1394 305
استخدام در یک شرکت تولید کننده فرآورده های نفتی 19 آذر 1394 368
استخدام در شرکت پیمانکاری epc 19 آذر 1394 312
استخدام در یک شرکت معتبر لوازم خانگی 19 آذر 1394 299
استخدام در یک شرکت معتبر صنعتی 19 آذر 1394 274
استخدام در یک شرکت معتبر ساختمانی 15 آذر 1394 314
استخدام کارشناس HSE 15 آذر 1394 378
استخدام در شرکت پیمانکاری epc 15 آذر 1394 303
استخدام کارشناس HSE 10 آذر 1394 303
استخدام در یک شرکت معتبر ساختمانی 09 آذر 1394 299
استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی صنایع غذایی 09 آذر 1394 296
استخدام درشرکت داروسازی نانو الوند 09 آذر 1394 275
استخدام در شرکت کیان سازه چکاد 04 آذر 1394 344
استخدام نیرو ایمنی 04 آذر 1394 321
استخدام در یک شرکت معتبر فعال 03 آذر 1394 303
تکمیل کادر ایمنی شرکت نفتی – گازی 01 آذر 1394 386
استخدام در یک شرکت مهندسی 01 آذر 1394 331
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 27 آبان 1394 297
استخدام کارشناس مسئول HSE 26 آبان 1394 338
استخدام در شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان 26 آبان 1394 271
استخدام سرپرست HSE و تعدادی افسر ایمنی 25 آبان 1394 343
استخدام در یک واحد تولیدی 24 آبان 1394 326
استخدام در شرکت مهندسین مشاور ماهران صنعت 24 آبان 1394 276
استخدام در شرکت فعال در زمینه ریلی 24 آبان 1394 273
استخدام در شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان 24 آبان 1394 187