استخدام در شرکت معتبر فعال 25 آبان 1395 95
استخدام در یک شرکت پیمانکار عمومی 25 آبان 1395 82
استخدام ایمنی و بهداشت 23 آبان 1395 106
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 23 آبان 1395 62
استخدام در شرکت ساختمانی 19 آبان 1395 80
استخدام در شرکت خصوصی 19 آبان 1395 72
استخدام مسئول ایمنی و بهداشت 15 آبان 1395 120
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 12 آبان 1395 91
استخدام در یک شرکت پیمانکاری بین المللی 12 آبان 1395 89
استخدام در شرکت احداث و تولید و توسعه پروژه های ویژه مپنا 12 آبان 1395 95
استخدام شرکت زیر مجموعه ذوب آهن 12 آبان 1395 74
استخدام در یک شرکت مهندسی مشاور صنعتی – معدنی 12 آبان 1395 75
استخدام در مهندسین مشاور نفت، گاز و پتروشیمی 12 آبان 1395 93
استخدام در گروه صنعتی نکتو فلز 12 آبان 1395 72
استخدام کارشناس HSE 12 آبان 1395 88
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 12 آبان 1395 57
استخدام کارمند HSE 12 آبان 1395 73
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 05 آبان 1395 102
استخدام در شرکت معتبر 01 آبان 1395 96
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 28 مهر 1395 174
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 28 مهر 1395 127
استخدام در یک شرکت پیمانکاری 28 مهر 1395 87
استخدام در شرکتی خصوصی 28 مهر 1395 92
جذب نیروی قراردادی کنترل قدرت پارس 28 مهر 1395 89
استخدام در یک شرکت معتبر فعال 28 مهر 1395 84
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 24 مهر 1395 98
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 24 مهر 1395 111
استخدام در یک شرکت در زمینه ساخت پروژه­ های نیروگاهی 13 مهر 1395 151
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 10 مهر 1395 136
استخدام در شرکت عالیفرد 10 مهر 1395 105