استخدام در یک شرکت پیمانکاری 28 مهر 1395 123
استخدام در شرکتی خصوصی 28 مهر 1395 123
جذب نیروی قراردادی کنترل قدرت پارس 28 مهر 1395 126
استخدام در یک شرکت معتبر فعال 28 مهر 1395 115
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 24 مهر 1395 132
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 24 مهر 1395 141
استخدام در یک شرکت در زمینه ساخت پروژه­ های نیروگاهی 13 مهر 1395 184
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 10 مهر 1395 181
استخدام در شرکت عالیفرد 10 مهر 1395 139
استخدام در یک شرکت بزرگ صنعتی 10 مهر 1395 159
استخدام در شرکت معتبر عمرانی 10 مهر 1395 136
استخدام در شرکت تولیدی و بازرگانی 07 مهر 1395 138
استخدام در شرکت معتبر پروژه‏ های عمرانی 07 مهر 1395 145
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 05 مهر 1395 137
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 05 مهر 1395 145
استخدام مسئول HSE در شرکت پیمانکاری 05 مهر 1395 151
استخدام کارشناس HSE در کارگاه ساختمانی 05 مهر 1395 128
استخدام در شرکت معتبر 03 مهر 1395 162
استخدام در یک شرکت خصوصی 03 مهر 1395 160
استخدام در کارخانه صنایع عوجان ایرانیان 29 شهریور 1395 149
استخدام در شرکت مهندسین مشاور معتبر 29 شهریور 1395 157
استخدام در شرکت بزرگ خودروسازی 29 شهریور 1395 154
استخدام در شرکت مهندسی پیمانکاری 29 شهریور 1395 159
استخدام در شرکت مهندسی مشاور 27 شهریور 1395 156
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 27 شهریور 1395 156
استخدام شرکت مهندسین مشاور 27 شهریور 1395 167
استخدام در شرکت بزرگ خودرو سازی 27 شهریور 1395 143
استخدام در یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی 23 شهریور 1395 175
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 23 شهریور 1395 142
استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 23 شهریور 1395 154