استخدام در یک شرکت پیمانکاری 28 مهر 1395 99
استخدام در شرکتی خصوصی 28 مهر 1395 104
جذب نیروی قراردادی کنترل قدرت پارس 28 مهر 1395 100
استخدام در یک شرکت معتبر فعال 28 مهر 1395 94
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 24 مهر 1395 114
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 24 مهر 1395 124
استخدام در یک شرکت در زمینه ساخت پروژه­ های نیروگاهی 13 مهر 1395 161
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 10 مهر 1395 147
استخدام در شرکت عالیفرد 10 مهر 1395 118
استخدام در یک شرکت بزرگ صنعتی 10 مهر 1395 139
استخدام در شرکت معتبر عمرانی 10 مهر 1395 116
استخدام در شرکت تولیدی و بازرگانی 07 مهر 1395 115
استخدام در شرکت معتبر پروژه‏ های عمرانی 07 مهر 1395 123
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 05 مهر 1395 121
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 05 مهر 1395 114
استخدام مسئول HSE در شرکت پیمانکاری 05 مهر 1395 122
استخدام کارشناس HSE در کارگاه ساختمانی 05 مهر 1395 106
استخدام در شرکت معتبر 03 مهر 1395 135
استخدام در یک شرکت خصوصی 03 مهر 1395 136
استخدام در کارخانه صنایع عوجان ایرانیان 29 شهریور 1395 123
استخدام در شرکت مهندسین مشاور معتبر 29 شهریور 1395 132
استخدام در شرکت بزرگ خودروسازی 29 شهریور 1395 129
استخدام در شرکت مهندسی پیمانکاری 29 شهریور 1395 136
استخدام در شرکت مهندسی مشاور 27 شهریور 1395 128
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 27 شهریور 1395 128
استخدام شرکت مهندسین مشاور 27 شهریور 1395 139
استخدام در شرکت بزرگ خودرو سازی 27 شهریور 1395 118
استخدام در یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی 23 شهریور 1395 150
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 23 شهریور 1395 113
استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 23 شهریور 1395 125