استخدام در یک شرکت بزرگ صنعتی 10 مهر 1395 128
استخدام در شرکت معتبر عمرانی 10 مهر 1395 104
استخدام در شرکت تولیدی و بازرگانی 07 مهر 1395 105
استخدام در شرکت معتبر پروژه‏ های عمرانی 07 مهر 1395 114
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 05 مهر 1395 103
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 05 مهر 1395 100
استخدام مسئول HSE در شرکت پیمانکاری 05 مهر 1395 110
استخدام کارشناس HSE در کارگاه ساختمانی 05 مهر 1395 88
استخدام در شرکت معتبر 03 مهر 1395 124
استخدام در یک شرکت خصوصی 03 مهر 1395 120
استخدام در کارخانه صنایع عوجان ایرانیان 29 شهریور 1395 110
استخدام در شرکت مهندسین مشاور معتبر 29 شهریور 1395 118
استخدام در شرکت بزرگ خودروسازی 29 شهریور 1395 118
استخدام در شرکت مهندسی پیمانکاری 29 شهریور 1395 120
استخدام در شرکت مهندسی مشاور 27 شهریور 1395 113
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 27 شهریور 1395 111
استخدام شرکت مهندسین مشاور 27 شهریور 1395 122
استخدام در شرکت بزرگ خودرو سازی 27 شهریور 1395 104
استخدام در یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی 23 شهریور 1395 136
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 23 شهریور 1395 105
استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 23 شهریور 1395 112
استخدام کارشناس HSE 23 شهریور 1395 114
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 20 شهریور 1395 102
استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 20 شهریور 1395 108
استخدام در یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی 20 شهریور 1395 121
استخدام در شرکت ماشین سازی تاشا 20 شهریور 1395 113
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 14 شهریور 1395 122
استخدام کارشناس HSE 14 شهریور 1395 128
استخدام در شرکت معتبر مهندسی 14 شهریور 1395 114
استخدام در شرکت بزرگ و معتبر پیمانکاری 14 شهریور 1395 125