استخدام کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 14 شهریور 1395 114
استخدام در یک شرکت پتروشیمی 26 تیر 1395 322
استخدام مدیریت منابع انسانی 26 تیر 1395 224
استخدام در شرکت معتبر در صنایع پلیمری 26 تیر 1395 192
استخدام در یک شرکت معتبر صنعتی و معدنی 20 تیر 1395 208
استخدام در یک شرکت تولیدی معتبر 18 تیر 1395 195
استخدام در شرکت پیمانکاری EPC 18 تیر 1395 211
استخدام شرکت پتروشیمی شازند 18 تیر 1395 182
استخدام در شرکت ساختمانی معتبر 18 تیر 1395 166
استخدام در شرکت نصر میثاق اهواز 18 تیر 1395 176
استخدام در یک شرکت معتبر 18 تیر 1395 180
استخدام در یک شرکت خصوصی 09 تیر 1395 225
استخدام در یک شرکت پیشرو در صنعت تولید شیشه 08 تیر 1395 207
استخدام در شرکت معتبر 08 تیر 1395 200
استخدام در یک شرکت خصوصی 08 تیر 1395 190
استخدام در یک شرکت فنی مهندسی 07 تیر 1395 205
استخدام در یک شرکت پیشور 07 تیر 1395 171
استخدام در شرکت مدیریت پروژه­ های صنعتی ابدال 02 تیر 1395 210
استخدام در یک شرکت معتبر ساختمانی و راهسازی 31 خرداد 1395 251
استخدام در شرکت معتبر 31 خرداد 1395 198
استخدام در یک شرکت مهندسی 31 خرداد 1395 188
استخدام کادر مدیریتی و فنی پروژه 31 خرداد 1395 200
استخدام کارشناس تضمین کیفیت 31 خرداد 1395 271
استخدام کارشناس HSE 31 خرداد 1395 282
استخدام در شرکت آب راه سازه جنوب 25 خرداد 1395 223
استخدام HSE در شرکت معتبر 25 خرداد 1395 224
استخدام در یک شرکت پیمانکاری معتبر ساختمانی 25 خرداد 1395 275
استخدام در شرکت مهندسین مشاور چگالش 25 خرداد 1395 273
استخدام در یک شرکت معتبر تولید کننده محصولات غذایی 25 خرداد 1395 230
استخدام در شرکت عالیفرد 25 خرداد 1395 285