استخدام کارشناس HSE 23 شهریور 1395 149
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 20 شهریور 1395 141
استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 20 شهریور 1395 144
استخدام در یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی 20 شهریور 1395 154
استخدام در شرکت ماشین سازی تاشا 20 شهریور 1395 160
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 14 شهریور 1395 156
استخدام کارشناس HSE 14 شهریور 1395 173
استخدام در شرکت معتبر مهندسی 14 شهریور 1395 157
استخدام در شرکت بزرگ و معتبر پیمانکاری 14 شهریور 1395 170
استخدام کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 14 شهریور 1395 156
استخدام در یک شرکت پتروشیمی 26 تیر 1395 361
استخدام مدیریت منابع انسانی 26 تیر 1395 262
استخدام در شرکت معتبر در صنایع پلیمری 26 تیر 1395 225
استخدام در یک شرکت معتبر صنعتی و معدنی 20 تیر 1395 239
استخدام در یک شرکت تولیدی معتبر 18 تیر 1395 224
استخدام در شرکت پیمانکاری EPC 18 تیر 1395 249
استخدام شرکت پتروشیمی شازند 18 تیر 1395 221
استخدام در شرکت ساختمانی معتبر 18 تیر 1395 199
استخدام در شرکت نصر میثاق اهواز 18 تیر 1395 217
استخدام در یک شرکت معتبر 18 تیر 1395 222
استخدام در یک شرکت خصوصی 09 تیر 1395 261
استخدام در یک شرکت پیشرو در صنعت تولید شیشه 08 تیر 1395 246
استخدام در شرکت معتبر 08 تیر 1395 237
استخدام در یک شرکت خصوصی 08 تیر 1395 233
استخدام در یک شرکت فنی مهندسی 07 تیر 1395 242
استخدام در یک شرکت پیشور 07 تیر 1395 220
استخدام در شرکت مدیریت پروژه­ های صنعتی ابدال 02 تیر 1395 256
استخدام در یک شرکت معتبر ساختمانی و راهسازی 31 خرداد 1395 317
استخدام در شرکت معتبر 31 خرداد 1395 237
استخدام در یک شرکت مهندسی 31 خرداد 1395 219