همه رستورانهای کشور امسال رتبه بندی می‌شوند

سیب سلامت نشانه تأیید بهداشتی رستوران

 

رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت گفت: همه رستورانهای کشور امسال با نظارت مجدد وزارت بهداشت رتبه بندی می‌شوند و بر اساس میزان رعایت اصول استاندارد «سیب سلامت» دریافت می‌کنند.

 
خسرو صادق نیت اعلام کرد: با توجه به شعار سازمان بهداشتی جهانی که امسال « ایمنی غذا از مزرعه تا سفره» اعلام شده، تأمین ایمنی و سلامت مواد غذایی امسال یکی از اولویتهای مهم وزارت بهداشت است و برنامه‌های مفصلی در این حوزه تدوین شده است که امسال اجرا می‌شود.

وی گفت: یکی از این برنامه‌ها تقویت نظارت بهداشتی وزارت بهداشت بر اماکن تولید کننده و عرضه کننده مواد غذایی است که تلاش می‌کنیم از همه امکانات موجود از جمله نظارتهای مستقیم مأموران وزارت بهداشت، امکانات فنی جدید و نیز استفاده از همکاری سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی برای تقویت این حوزه استفاده کنیم.

صادق نیت افزود: برنامه مفصل ارتقا و بهبود سطح ایمنی و سلامت مواد غذایی در وزارت بهداشت در حال تدوین است و به زودی نهایی و اعلام می‌شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اضافه کرد: یکی از این برنامه‌ها نظارت مجدد و رتبه‌بندی همه رستورانهای کشور اعم از رستورانهای شهری و جاده‌ای است و تا پایان سال همه این مراکز را تحت پوشش قرار می‌دهیم.

وی گفت: بر اساس این برنامه همه رستورانهای کشور بر اساس اصول استانداردهای بهداشتی رتبه بندی می‌شوند و رستورانهایی که اصول ایمنی و سلامت مواد غذایی را رعایت کنند، «سیب سلامت» دریافت می‌کنند و هر چه تعداد سیب سلامت آنها بیشتر باشد نشانه برتر بودن جایگاه و رتبه آنان است.

صادق نیت در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی این رتبه بندی و کف و سقف تعداد سیب هایی سلامت که به رستورانها به عنوان رتبه اعطا می‌شود، گفت: هنوز نمی توانیم این جزئیات را اعلام کنیم و منتظرم تا این برنامه نهایی شود.

 

 

 

 

 

 

 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه