آیین‌نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها تصویب شد
 
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی حفاظت فنی از تصویب "آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی در کارگاها" خبر داد
 
به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی در کارگاها در 9 ماده و 9 تبصره و دو پیوست  در جلسه مورخ 31 فروردین 1394 شورای عالی حفاظت فنی تدوین  و در 16 اردیبهشت 1394 به تصویب وزیر  تعاون ,کار و رفاه اجتماعی رسید.
معاون روابط کار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت : با عنایت به خیل کثیر کارگاه ها (اعم از تولیدی ، صنعتی معدنی، کشاورزی ،خدماتی   ......) که حدود 90درصد از آنها را کارگا ه های کوچک و متوسط تشکیل می دهد و با توجه به اینکه اغلب حوادث ناشی از کار در همین کارگاه ها (بویژه کارگاه های زیر 25 نفر کارگر ) رخ داده است و نظر به محدودیت بازرسان کار معاونت روابط کار را برآن داشت که با هدف ارتقاء ضریب ایمنی محیط کار ، ایمن سازی رفتار نیروی کار و حساس سازی کارفرمایان به اهمیت ایمنی، "مدل خود بازرسی درون کارگاهی " طراحی و توسط ادارات کل اجرایی در سراسر کشور عملیاتی سازد.
وی افزود: در این مدل از سیاست واکنشی و غرامت محوری پرهیز گردیده و با رویکردی پیشگیرانه و با نگاهی سیستمی از طریق اجرای "چرخه مدیریت ارزیابی ریسک" ، پیش گیری به موقع حوادث ناشی از کار در کارگاه ها طی تعاملی سه جانبه و هم افزا انجام خواهد گرفت، به منظور دستیابی به اهداف راهبردی مدل ، کارفرمایان می بایستی با رعایت ضوابط آیین نامه مذکور ، نسبت به انتخاب مسئولین ایمنی در کارگاه ها اقدام نمایند.
وی اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن" آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها "  گام بلندی در راستای صیانت از نیروی کار ، حفظ سرمایه های ارزشمند انسانی و کاهش هزینه های ناشی از حوادث کار برداشته شود .
 
 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه