هیئت وزیران در جلسه 23 آبان‌ماه 1389 بنا به پیشنهاد شماره 7699.11 مورخ 25 آبان 89 وزارت سابق راه و ترابری و به استناد اصل 138 قانون اساسی، آیین‌نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌های کشور را تصویب کرد.

این آیین‌نامه در 9 ماده به شرح زیر است: ماده 1_ به منظور هماهنگ‌سازی تصمیمات و سیاستگذاری‌های لازم در جهت ارتقا سطح ایمنی راه‌های کشور و رفع موانع و مشکلات اجرایی و ساختاری و پیشگیری از وقوع سوانح و تصادفات رانندگی و بهره‌برداری بهینه از تمامی امکانات موجود، کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که در این آیین‌نامه به اختصار «کمیسیون» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر راه و ترابری (رئیس کمیسیون)

2- یکی از معاونان وزیر کشور به انتخاب وزیر

3- یکی از معاونان وزیر صنایع و معادن به انتخاب وزیر

4- یکی از معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر

6- یکی از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر

7- نماینده معرفی شده از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

8- یکی از معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رئیس‌ سازمان

9- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور

10- نماینده دادستان کل کشور به عنوان عضو ناظر (در صورت معرفی)

11- یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر (در صورت معرفی)

12- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

13- رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

14- رئیس کل بیمه مرکزی ایران

15- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور

16- رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور

تبصره 1- جلسات کمیسیون هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذ نشده نیز با رای اکثریت حاضران معتبر و توسط رئیس کمیسیون ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده2- به منظور تعیین اهداف، راهبردها و طرح‌های بهبود ایمنی راه‌ها، کمیسیون وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

الف- ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط با ایمنی راه‌ها.

ب- تدوین سیاست‌های لازم در جهت ارتقای سطح ایمنی راه‌های کشور و ارایه آن به مراجع قانونی ذی‌ربط.

پ- تدوین دستورالعمل‌های مربوط به شفاف‌سازی و احصای وظایف و اختیارات اعضا در ارتباط با ایمنی راه‌ها و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع قانونی ذی‌ربط.

ت- بررسی و تدوین برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های عضو در حوزه ایمنی راه‌ها، بر اساس برنامه‌ریزی هماهنگ و یکپارچه در چارچوب راهبردها و طرح‌های مصوب مرتبط با ایمنی راه‌ها.

ث- جهت‌دهی فرهنگ عمومی جامعه در خصوص ایمنی راه‌ها.

ج- تدوین ضوابط و معیارهای فنی ایمنی راه‌ها و محیط موثر اطراف آن با هدف کاهش نقاط پرتصادف راه‌ها.

چ- بررسی و پیشنهاد استاندارد‌های ایمنی وسایل نقلیه تولید داخل و وارداتی و ارتقای سیستم معاینه فنی وسایل نقلیه.

ح- بررسی و پیشنهاد دستورالعمل‌های مربوط به سرعت و کیفیت خدمات امدادی و فوریت‌های پزشکی در راه‌ها.

خ- ارایه پیشنهاد‌های لازم در جهت بهبود و تقویت سیستم مدیریتی اجرای قوانین و مقررات ترافیکی در سطح راه‌ها، ارزیابی و نظارت بر حسن عملکرد آن.

د- ارایه راهکارهای لازم در جهت ساماندهی و بهبود امر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی راه‌ها.

ذ- بررسی و ارایه راهکارهای لازم در جهت بهبود سطح بکارگیری فناوری‌های نوین جهت اجرا و نظارت بر قوانین ترافیکی راه‌های کشور.

ر- بررسی و ارایه راهکارهای بهبود وضعیت آموزش رانندگی، صدور و تجدید انواع گواهینامه‌ و شرایط صلاحیت و سلامت رانندگان وسایل نقلیه عمومی و نحوه اعمال مقررات مربوط.

ز- بررسی و ارایه راهکارهای لازم جهت بهبود سیستم‌های آموزش ایمنی در سطوح عمومی و تخصصی و تهیه برنامه هماهنگی فعالیت‌ها بین دستگاه‌های ذیربط.

س- بهبود ارایه خدمات بیمه‌ای در زمینه حمل و نقل به منظور افزایش بازدارندگی از تخلفات و تصادفات رانندگی.

ش- پیشنهاد لازم برای وصول درآمد و تامین منابع اعتباری برای صرف هزینه در امور ایمنی حمل و نقل به مراجع قانونی.

ص- ایجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مدیریت ایمنی راه‌های کشور با همکاری دستگاه‌های عضو.

ض- نظارت و ارزیابی شاخص‌های عملکردی ایمنی و اجرای مصوبات مرتبط با بهبود ایمنی ر اه‌ها توسط اعضا و هر یک از کمیسیون‌های مدیریت ایمنی راه‌های استانی و ارایه گزارش سالانه آن به هیئت وزیران.

ط- بررسی تحلیلی تصادفات جاده‌ای عمده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و تدوین راهکارهای اصلاحی جهت جلوگیری از تکرار آنها.

ظ- سایر وظایف مندرج در ماده (14) آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی، موضوع تصویب‌نامه شماره 114342/ت41191 ک مورخ 4/6/1388.

ماده 3- دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وظایف دبیرخانه کمیسیون را برعهده خواهد داشت.

ماده 4- دستگاه‌های عضو کمیسیون موظف هستند هر ساله میزان اعتبار لازم برای انجام وظایف مربوط را با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به منظور درج در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و در صورت تخصیص با نظارت کمیسیون هزینه کنند.

ماده 5- کمیسیون جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های برنامه‌ریزی و نظارتی، بررسی‌های کارشناسی و تخصصی در موضوعات و مقوله‌های مختلف مرتبط با ایمنی راه‌ها، می‌تواند نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های عضو کمیسیون اقدام کند.

تبصره- دبیرخانه کمیسیون، مسئولیت هماهنگی دبیرخانه‌های کارگروه‌های تخصصی و کمیسیون‌های مدیریت ایمنی راه‌های استان، موضوع ماده (14 آئین‌نامه یاد شده را برعهده دارد).

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی موظف هستند نسبت به اجرای تصمیمات کمیسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

تبصره- دستگاه‌های عضو کمیسیون و کمیسیون‌های مدیریت ایمنی راه‌های استان موظف هستند گزارش عملکرد خود را در مقاطع سه‌ ماهه به دبیرخانه کمیسیون ارایه کنند.

ماده 7- بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه کمیسیون را به منظور بررسی طرح‌های کاهش حوادث رانندگی و خسارت‌های ناشی از آن از محل اعتبارات موضوع ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- تأمین و پرداخت کند.

تبصره- در صورت عدم کفاف منابع مالی موضوع این ماده، بودجه مورد‌نیاز از محل اعتبارات وزارت راه و ترابری تامین خواهد شد.

ماده 8- کمیسیون موظف است نتیجه فعالیت‌های انجام شده، طرح‌های تصویب شده و نحوه همکاری و عملکرد هر یک از دستگاه‌های عضو را هر شش ماه یک بار به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و هر سال یک بار به هیئت وزیران گزارش کند.

ماده 9- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 11499/ ت25406 هـ مورخ 7/3/1382 می‌شود.

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه