خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager
ارسال بخشنامه‌های سخت‌گیرانه HSE به واحدهای پتروشیمی 210
رونمایی از طرح ملی ایستگاه ایمنی وبهداشت محیط کار 211
پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه مدیریت و مهندسی HSE 223
ساخت پیش‌نشانگرهای زلزله با همکاری سازمان فضایی و موسسه ژئوفیزیک 215
پتروشیمی و آینده آن در برنامه ششم توسعه 220
بروز رسانی قوانین HSE در اصناف ضروری است / تاثیر مهم آموزش در حوزه سلامت و ایمنی شهروندان 223
دانستن و اجرای HSE یک ضرورت است 221
نخستین آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی فنی کشور در اصفهان افتتاح شد 180
حادثه پتروشیمی بوعلی نتیجه غفلت مسئولان دولتی 160
دومین همایش تقدیر از برترین های HSE سال 94 برگزار می شود 232
اولین دوره آموزش مجازی تربیت مسئول ایمنی زیستی برگزار می شود 184
تحقق مدیریت یکپارچه محیط زیست با مقوله HSE 226
وقوع 20 هزار حادثه کاری در سال 204
مانور ارزیابی سطح آمادگی اطفای آتش مخازن ذخیره نفت 214
زنگ خطر ایمنی در برج‌ها 201
لزوم ایمنی در واحدهای صنعتی 208
لزوم توجه به مدیریت HSE در سازمان‌ های دولتی و وزارتخانه‌ ها 191
همایش ملی مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)درتهران برگزارمی شود 193
فقر ایمنی در پتروشیمی های خصوصی 253
سمینار آموزشی حادثه پتروشیمی 155
نصب سیستم های هشدار دهنده تکانه ها در زیر سطح شهر 174
تأثیر تحریم‌ها بر تهیه وسایل آتش‌نشانی 163
HSE، راه حل بومی معضلات جهانی 170
وضعیت ایمنی کار در اروپا 167
آمادگی مجلس برای بررسی چالش های رعایت HSE از سوی بخش خصوصی 169