خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager
ارسال بخشنامه‌های سخت‌گیرانه HSE به واحدهای پتروشیمی 232
رونمایی از طرح ملی ایستگاه ایمنی وبهداشت محیط کار 237
پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه مدیریت و مهندسی HSE 245
ساخت پیش‌نشانگرهای زلزله با همکاری سازمان فضایی و موسسه ژئوفیزیک 245
پتروشیمی و آینده آن در برنامه ششم توسعه 254
بروز رسانی قوانین HSE در اصناف ضروری است / تاثیر مهم آموزش در حوزه سلامت و ایمنی شهروندان 264
دانستن و اجرای HSE یک ضرورت است 250
نخستین آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی فنی کشور در اصفهان افتتاح شد 204
حادثه پتروشیمی بوعلی نتیجه غفلت مسئولان دولتی 182
دومین همایش تقدیر از برترین های HSE سال 94 برگزار می شود 269
اولین دوره آموزش مجازی تربیت مسئول ایمنی زیستی برگزار می شود 209
تحقق مدیریت یکپارچه محیط زیست با مقوله HSE 249
وقوع 20 هزار حادثه کاری در سال 239
مانور ارزیابی سطح آمادگی اطفای آتش مخازن ذخیره نفت 241
زنگ خطر ایمنی در برج‌ها 237
لزوم ایمنی در واحدهای صنعتی 235
لزوم توجه به مدیریت HSE در سازمان‌ های دولتی و وزارتخانه‌ ها 216
همایش ملی مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)درتهران برگزارمی شود 224
فقر ایمنی در پتروشیمی های خصوصی 289
سمینار آموزشی حادثه پتروشیمی 180
نصب سیستم های هشدار دهنده تکانه ها در زیر سطح شهر 194
تأثیر تحریم‌ها بر تهیه وسایل آتش‌نشانی 190
HSE، راه حل بومی معضلات جهانی 191
وضعیت ایمنی کار در اروپا 203
آمادگی مجلس برای بررسی چالش های رعایت HSE از سوی بخش خصوصی 192