خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager
ارسال بخشنامه‌های سخت‌گیرانه HSE به واحدهای پتروشیمی 274
رونمایی از طرح ملی ایستگاه ایمنی وبهداشت محیط کار 286
پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه مدیریت و مهندسی HSE 291
ساخت پیش‌نشانگرهای زلزله با همکاری سازمان فضایی و موسسه ژئوفیزیک 317
پتروشیمی و آینده آن در برنامه ششم توسعه 323
بروز رسانی قوانین HSE در اصناف ضروری است / تاثیر مهم آموزش در حوزه سلامت و ایمنی شهروندان 348
دانستن و اجرای HSE یک ضرورت است 316
نخستین آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی فنی کشور در اصفهان افتتاح شد 258
حادثه پتروشیمی بوعلی نتیجه غفلت مسئولان دولتی 227
دومین همایش تقدیر از برترین های HSE سال 94 برگزار می شود 331
اولین دوره آموزش مجازی تربیت مسئول ایمنی زیستی برگزار می شود 272
تحقق مدیریت یکپارچه محیط زیست با مقوله HSE 307
وقوع 20 هزار حادثه کاری در سال 307
مانور ارزیابی سطح آمادگی اطفای آتش مخازن ذخیره نفت 297
زنگ خطر ایمنی در برج‌ها 310
لزوم ایمنی در واحدهای صنعتی 290
لزوم توجه به مدیریت HSE در سازمان‌ های دولتی و وزارتخانه‌ ها 268
همایش ملی مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)درتهران برگزارمی شود 290
فقر ایمنی در پتروشیمی های خصوصی 370
سمینار آموزشی حادثه پتروشیمی 223
نصب سیستم های هشدار دهنده تکانه ها در زیر سطح شهر 243
تأثیر تحریم‌ها بر تهیه وسایل آتش‌نشانی 241
HSE، راه حل بومی معضلات جهانی 255
وضعیت ایمنی کار در اروپا 262
آمادگی مجلس برای بررسی چالش های رعایت HSE از سوی بخش خصوصی 238