خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager
ارسال بخشنامه‌های سخت‌گیرانه HSE به واحدهای پتروشیمی 251
رونمایی از طرح ملی ایستگاه ایمنی وبهداشت محیط کار 265
پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه مدیریت و مهندسی HSE 267
ساخت پیش‌نشانگرهای زلزله با همکاری سازمان فضایی و موسسه ژئوفیزیک 276
پتروشیمی و آینده آن در برنامه ششم توسعه 281
بروز رسانی قوانین HSE در اصناف ضروری است / تاثیر مهم آموزش در حوزه سلامت و ایمنی شهروندان 296
دانستن و اجرای HSE یک ضرورت است 275
نخستین آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی فنی کشور در اصفهان افتتاح شد 230
حادثه پتروشیمی بوعلی نتیجه غفلت مسئولان دولتی 204
دومین همایش تقدیر از برترین های HSE سال 94 برگزار می شود 297
اولین دوره آموزش مجازی تربیت مسئول ایمنی زیستی برگزار می شود 233
تحقق مدیریت یکپارچه محیط زیست با مقوله HSE 269
وقوع 20 هزار حادثه کاری در سال 264
مانور ارزیابی سطح آمادگی اطفای آتش مخازن ذخیره نفت 266
زنگ خطر ایمنی در برج‌ها 268
لزوم ایمنی در واحدهای صنعتی 255
لزوم توجه به مدیریت HSE در سازمان‌ های دولتی و وزارتخانه‌ ها 235
همایش ملی مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)درتهران برگزارمی شود 249
فقر ایمنی در پتروشیمی های خصوصی 324
سمینار آموزشی حادثه پتروشیمی 201
نصب سیستم های هشدار دهنده تکانه ها در زیر سطح شهر 215
تأثیر تحریم‌ها بر تهیه وسایل آتش‌نشانی 211
HSE، راه حل بومی معضلات جهانی 219
وضعیت ایمنی کار در اروپا 227
آمادگی مجلس برای بررسی چالش های رعایت HSE از سوی بخش خصوصی 215