خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

بیمه

راهنمای بيمه اتومبيل به زبان ساده

نويسنده: علي جعفرزاده

انتشارات بهنامی      (1383)         136 صفحه       1000 تومان

با توجه به اینكه آموزش و اطلاع ‌رسانی نقش مهمی در مدیریت ریسك و بهبود فرهنگ عمومی مردم دارد، این كتاب به منظور افزایش سطح آگاهی رانندگان وسایل نقلیه در رابطه با بیمه اتومبیل تهیه شده است. در این كتاب سعی شده مسایل مختلف مرتبط با بیمه اتومبیل به زبان ساده شرح داده شود تا رانندگان ضمن آشنایی با قوانین و مقررات این رشته، اولا در موقع بروز حوادث رانندگی دچار مشكل نشوند و با ارایه كامل مدارك لازم جهت دریافت خسارت از شركت‌ های بیمه، خسارت خود را به طور كامل دریافت نمایند و ثانیا به تبع آن با افزایش سطح رضایت متقابل بین بیمه‌ گذاران و شركت ‌های بیمه، فرهنگ بیمه در جامعه گسترش یابد.  همچنین سعی شده در قسمت ضمایم، اطلاعات عمومی مورد نیاز رانندگان از جمله نكات ایمنی رانندگی، نحوه برخورد با مجروحین تصادفات، محدوده طرح ترافیك، شماره تلفن ‌های مورد نیاز رانندگان، مراكز معاینه فنی خودرو و ... ارایه شود تا رانندگان با مطالعه آن به وظایف خود آشنا شده و در موقع بروز تصادفات رانندگی، به صورت اصولی با موضوع برخورد نمایند و باعث ایجاد ترافیك و افزایش زیان ‌های جانی و مالی نشوند.

 


 

شناخت ریسک و روش های کنترل آن در بیمه های آتش سوزی

عباس گلچینیان
انتشارات سینه سرخ (1383)       224 صفحه           26000  ریال

این کتاب در زمینه آموزش کاربردی ارزیابی ریسک در صنایع می‌باشد. در این کتاب عوامل موثر در افزایش ضریب ایمنی در صنایع و انبارها با زبانی ساده بیان گردیده است. کتاب در 4 فصل و 16 بخش نگاشته شده و برای شرکت‌ها، کارشناسان ارزیابی ریسک، صاحبان صنایع و نمایندگان و مشاوران بیمه بسیار مفید می‌باشد.