حجم: MB

مترجمان: مهندس علیرضا عسگری و دکتر مهدی احمدی مقدم

انتشارات آوای قلم      (1391)       200 صفحه       5200 تومان    تلفن: 66591504

در منابع آب سطحي از قبيل رودخانه ‌ها، درياچه ‌ها و مخازن سدها، فرآيند هاي معمول تصفية آب شامل انعقاد، لخته سازي، ته نشيني، صاف سازي و گندزدايي به كار مي ‌روند. گندزدايي فرآيند نهايي است كه براي تأمين دو هدف: الف) كشتن يا غيرفعال سازي عوامل بیماری زا. ب)ايجاد باقي ماندة مؤثر در آب تصفيه شده به منظور ممانعت از رشد ميكروبي در شبكه توزيع آب، بكار مي‌رود. هرچند كه درصد بالايي از عوامل بیماری زا (99 تا 9/99%) توسط انعقاد، لخته سازي، ته ‌نشيني و صاف‌ سازي حذف مي ‌شوند اما گندزدايي فرآيندي مهم براي محافظت عموم از تماس با عوامل بيماري‌ زاي ناشي از آب، مي ‌باشد.

 


 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه