حجم: MB

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی فرآیندنویسندگان: دکتر هاشم ستاره، مهندس مسعود مردانی و مهندس زهره قربعلی

انتشارات: حک     (1393)      104 صفحه      21000 تومان       تلفن: 22899644

یکی از مهمترین چالش‏ها در حفظ و ارتقاء  اثر بخشی و کارآمدی سامانه ‏های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، وجود ابزارها و روشه ای کاربردی و جامع جهت ازریابی وضعیت سامانه ‏های مدیریتی مذکور است. این ابزارها و روشها باید رویکردی سامانه محور داشته و بر اساس یک توالی منطقی دارای مراحل مختلفی جهت ارزیابی اجزاء مختلف سامانه ‏های مدیریتی باشند. همچنین باید بتوان در بازه ‏های زمانی مختلف از این ابزارها و روشها استفاده نمود و گزارشاتی را در خصوص روند اجراء این سامانه در سطوح مختلف سازمانی اخذ نمود. بر اساس گزارشات ارایه شده و با استناد به مشاهدات و شواهد و سوابق، سازمان باید بتواند اهداف جدیدتری را تعریف نموده و در راستای دستیابی به آنها طرح ریزی ‏های لازم را انجام دهد. بدون این ابزارها و روشها، سامانه ‏ها نمی‏توانند اثر بخشی و کارآمدی خود را ارتقاء داده و یا حتی حفظ نمایند.

این ابزارها و روشها اصطلاحا همان روشهای بازرسی و ممیزی می‏باشند که در هر سامانه مدیریتی علی ‏الخصوص در سامانه‏ های بهداشت، ایمنی و محیط زیست دارای اهمیت و جایگاه ویژه ‏ای میباشند. بازرسی و ممیزی دو مفهوم متفاوت در سامانه ‏های مدیریتی می‏باشند که وجود و استفاده از آنها جزء الزامات هر سامان ه‏ای می‏باشد.

کتابی که در پیش رو دارید، در صدد است تا بتواند دیدگاه‏های ممیزی و بازرسی در سامانه ‏های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست را به صورتی  کاربردی تشریح نماید. گروه هدفی که در این کتاب مد نظر می‏باشند، مدیران، مهندسان و کارشناسان بهداشت، ایمنی و محیط‏زیست می‏باشند. مولفین این کتاب امیدوارند  این کتاب بتواند باعث ایجاد و ارتقاء دیدگاه ‏های کاربردی در زمینه ممیزی و بازرسی در گروه‎های هدف گردد.

 


 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه