حجم: MB

نویسنده: دکتر مهدی جهانگیری و مهندس محمد امین نوروزی

انتشارات فن آوران      (1391)       224 صفحه      10000 تومان      تلفن: 66953998

جلد اول کتاب مشتمل بر سه بخش می باشد که در بخش اول مفاهیم و تعاریف پایه مرتبط با ارزیابی ریسک و همچنین ایمنی سامانه مطرح شده است. بخش دوم به کلیات و انواع روش های شناسایی خطرات اختصاص دارد. در این فصل ضمن مرور سریع روش های شناسایی خطر و معرفی اجمالی آنها، برخی از روش های شناسایی خطر، که در صنعت کاربرد و عمومیت بیشتری دارند (شامل روش های واکاوی ایمنی شغلی (JSA)، واکاوی حالات نقص و اثرات آن (FMEA)، واکاوی درخت خطا (FTA)، واکاوی درخت واقعه (ETA)، مطالعه خطر و عملیات (HAZOP) و واکاوی لایه های حفاظتی (LOPA) ) به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در اين فصل همچنین یک روش ساده و کاربردی جهت ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با مواد شیمیایی ارائه شده است. در بخش سوم (ضمائم)، ضمن ارائه نمونه کاربرگ های روشهای شناسایی خطر و يک نمونه از فهرست وارسی شناسايی خطر، برخی اطلاعات پايه مورد نیاز جهت ارزیابی ریسک نظیر نحوه استفاده از    نقشه های P&ID , PFD برای استفاده علاقمندان ذکر شده است. در اين قسمت نرم افزار PHA-PROنيز به طور مختصر معرفی شده است.

جلد دوم تحت عنوان « ارزیابی کمی ریسک» به تشريح مبانی و روش های ارزیابی ریسک کمی در  صنایع فرایندی اختصاص يافته و در چهار بخش اصلی شامل تعاریف، مفاهیم و کلیات ارزیابی ریسک کمی، روش های واکاوی پیامد، روش های ارزیابی تکرارپذیری وقوع حوادث  و مثالهای کاربردی تهیه شده است.

جلد سوم مجموعه مدیریت و ارزیابی ریسک به شاخص های خطر نسبی اختصاص یافته و درآن ضمن مروری بر مفاهیم و موارد کاربرد شاخص های ریسک، سه مورد از آنها که از اعتبار و کاربرد بیشتری برخوردار است، شامل شاخص حريق و انفجار (F&EI) و شاخص مواجهه شيميايی (CEI)  DOW  و شاخصهای ایمنی ذاتی، توضیح داده شده است.

 


 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه