حجم: MB

دكتر ايرج محمدفام
نشر فن‌آوران (1379), 146صفحه، 9500ريال      تلفن: 66953998

بخش اول كتاب تحت عنوان مفاهيم شامل فصل‌هاي اول و دوم مي‌شود. تاريخچه، مفهوم ايمني سيستم و فرآيند ايمني سيستم و معيارهاي ايمني سيستم در فصل اول مورد بحث قرار گرفته است و در فصل دوم از چرخه عمر سيستم و فازهاي مختلف آن صحبت شده است. بخش دوم كتاب تحت عنوان تكنيك‌هاي شناسايي، ارزيابي و كنترل خطرات شامل فصل‌هاي سوم تا يازدهم مي‌شود. در اين بخش مطالعه عمليات و خطر، تجزيه و تحليل چه مي‌شود اگر؟، تجزيه و تحليل مقدماتي خطر، رديابي انرژي‌ها و تجزيه و تحليل حفاظ‌ها، تجزيه و تحليل خطرات عمليات و پشتيباني، تجزيه و تحليل درخت خطا، حالات شكست و تجزيه و تحليل اثرات آن، تجزيه و تحليل خطرات سيستم و زير سيستم و همچنين تجزيه و تحليل خطرات كاركردي يا تجزيه و تحليل خطرات خطا مورد بحث قرار گرفته است.

 


 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه