خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

قوانین و مقررات

آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری
ضوابط و مقررات طراحی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در ایران
آيين‌نامه‌ حفاظت‌ و بهداشت‌ عمومی‌ در كارگاه‌ها
آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ ساختمان‌ كارگاه‌ها
آیین‌نامه‌ حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء كارگاه‌ها
آیین‌نامه‌ تاسیس مراکز بهداشت کار در كارگاه‌ها
آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
آئین‌نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی
آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی
آیین‌نامه کارهای سخت و زیان آور
آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور
دستورالعمل اجرایی آیین نامه کارهای سخت و زیان آور
آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو
آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها
آیین‌نامه‌ ایمنی‌ کار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار
آیین‌نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)
آیین‌نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌ در كارگاه‌ها
آیین‌ نامه‌ حفاظتی مواد خطرناك‌ و مواد قابل‌ اشتعال و مواد قابل‌ انفجار
آیین نامه حفاظتی صنایع چوب
آیین‏ نامه حفاظتی ماشین‏ های سنگزنی
آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظت‌ در ریخته‌گری‌-آهنگری‌-جوشكاری‌
آیین نامه ایمنی ماشین های افزار
آیین‌نامه ایمنی دستگاه‌های مخلوط‌كن و همزن در كارگاه‌ها
آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ در ماشین‌های‌ كنكاسور، خردكن و آسیاب‌
آیین‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌، ذخیره‌ سازی‌ و توزیع‌ گاز مایع‌
آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز
آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آبگرم
آیین‌ نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ پرس‌ها (پرسکاری‌ سرد فلزات‌)
آیین نامه حفاظتی پرس‌های تزریقی پلاستیک و دایکاست
آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ حفر چاه‌های‌ دستی‌