آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 

 

ماده 1: به منظور تأمین مشاركت كارگران و كارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت كار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی كشور در كارگاه‌های مشمول و همچنین پیش گیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از كار، حفظ و ارتقاء سلامتی كارگران و سالم سازی محیط های كار، تشكیل كمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت كار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه در كارگاه‌های كشور الزامی است.

 

ماده 2: كارگاه‌هایی كه دارای 25 نفر كارگر باشند، كارفرما مكلف است كمیته‌ای به نام كمیته  حفاظت فنی و بهداشت كار در كارگاه با اعضای ذیل تشكیل دهد:

 

1- كارفرما یا نماینده تام الاختیار او.

 

2- نماینده شورای اسلامی كار یا نماینده كارگران كارگاه.

 

3- مدیرفنی و در صورت نبودن او یكی از سراستادكاران كارگاه.

 

4- مسؤول حفاظت فنی.

 

5- مسؤول بهداشت حرفه‌ای.

 

تبصره 1: مسؤول حفاظت فنی می‌بایستی ترجیحاً از فارغ التحصیلان رشته حفاظت فنی و ایمنی كار باشد.

 

تبصره 2: مسؤول بهداشت حرفه‌ای می‌بایستی ترجیحاً فارغ التحصیل بهداشت حرفه‌ای یا پزشك عمومی مورد تایید مركز بهداشت شهرستان باشد.

 

تبصره 3: اعضاء كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار با هزینه كارفرما بایستی در برنامه‌های آموزشی و بازآموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت كار كه توسط ارگان‌های ذیربط برگزار می‌گردد شركت نمایند.

 

تبصره 4: در كارگاه‌هایی كه بین 25 تا 100 نفر كارگر داشته باشند در صورتی كه یك یا دو نفر از اعضاء كمیته در كارگاه حضور نداشته باشند جلسه كمیته با حداقل سه نفر از افراد مذكور تشكیل می‌گردد مشروط بر آن كه در این كمیته مسؤول حفاظت فنی یا مسؤول بهداشت حرفه‌ای حضور داشته باشد.

 

ماده‌ 3: در كارگاه‌هایی كه كمتر از 25 نفر كارگر دارند و نوع كار آنها ایجاب نماید با نظر مشترك و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه‌ای محل، كارفرما مكلف به تشكیل كمیته مذكور خواهد بود.

 

تبصره 1: دراین گونه كارگاه‌ها كمیته مذكور با سه نفر از اعضاء به شرح ذیل تشكیل می‌گردد :

 

1- كارفرما یا نماینده تام الاختیار وی.

 

2- نماینده شورای اسلامی كار یا نماینده كارگران كارگاه.

 

3- مسؤول حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای.

 

تبصره2: صلاحیت مسؤولیت حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای برای این گونه كارگاه‌ها باید به تایید اداره كار و مركز بهداشت محل برسد.

 

تبصره3: در كلیه كارگاه‌هایی كه كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار با سه نفر تشكیل می‌گردد مسؤول حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای می‌تواند یك نفر باشد. مشروط برآن كه پس از آموزش‌های لازم كه با هزینه كارفرما توسط مركز بهداشت و یا اداره كل محل حسب مورد تشكیل می‌گردد شركت نموده و گواهی نامه لازمه را دریافت نماید.

 

ماده‌ 4: جلسات كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار باید لااقل هرماه یك بار تشكیل گردد و در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب یك نفر دبیراز میان اعضاء كمیته اقدام نمایند. تعیین زمان تشكیل جلسات و تنظیم صورت جلسات كمیته به عهده دبیر جلسه خواهد بود.

 

تبصره 1: در مواقع ضروری یا زودتر از موعد با پیشنهاد مدیركارخانه یا مسؤول حفاظت فنی و یا مسؤول بهداشت حرفه‌ای كمیته تشكیل خواهد شد.

 

تبصره 3: كارفرما مكلف است یك نسخه از تصمیمات كمیته مذكور و همچنین صورت جلسات تنظیم شده را به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه ارسال نماید.

 

ماده‌ 5: وظایف كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار به شرح ذیل است :

 

1- طرح مسائل و مشكلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات كمیته و ارائه پیشنهادات لازم به كارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط كار.

 

2- انعكاس كلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع آنها به كارفرمای كارگاه.

 

3- همكاری و تشریك مساعی با كارشناسان بهداشت حرفه‌ای و بازرسان كار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت كار.

 

4- توجیه و آشنا سازی كارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط كار.

 

5- همكاری با كارفرما در تهیه دستورالعمل های لازم برای انجام كار مطمئن، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط كار.

 

6- پیشنهاد به كارفرما جهت تشویق كارگرانی كه در امر حفاظت فنی و بهداشت حفاظتی و بهداشت كار علاقه و جدیت دارند.

 

7- پیگیری لازم به منظور تهیه و ارسال صورت جلسات كمیته و همچنین فرم‌های مربوط به حوادث ناشی از كار و بیماری‌های ناشی از كار به ارگان‌های ذیربط.

 

8- پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء كارگران به بیماری‌های ناشی از كار و ارائه نتایج حاصله به مراكز بهداشت مربوطه.

 

9- اعلام موارد مشكوك به بیماری‌های حرفه‌ای از طریق كارفرما به مراكز بهداشت مربوطه و همكاری در تعیین شغل مناسب برای كارگرانی كه به تشخیص شورای پزشكی به بیماری‌های حرفه‌ای مبتلاء شده و یا در معرض ابتلاء آنها قرار دارند. (موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون كار).

 

10- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تكمیل فرم صورت نواقص موجود در كارگاه.

 

11- بازدید و معاینه ابزار كار و وسائل حفاظتی و بهداشتی در محیط كار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.

 

12- ثبت آمار حوادث و بیماری‌های ناشی از كار كارگران و تعیین ضریب تكرار و ضریب شدت سالانه حوادث.

 

13- نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماری‌های حرفه‌ای و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط كار.

 

14- اعلام كانون‌های ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در كارگاه.

 

15- نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار كار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح كار و كارگر در محیط كار.

 

16- تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هر كارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط كار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماری‌های شغلی.

 

17- تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل‌های اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل كارگاه در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری‌های ناشی از عوامل فیزیكی، شیمیایی، ارگونومیكی، بیولوژیكی و روانی محیط كار.

 

ماده‌ 6: وجود كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار و مسؤولین حفاظت و بهداشت حرفه‌ای در كارگاه به‎ هیچ‎ وجه رافع مسؤولیت‌های قانونی كارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.

 

ماده‌ 7: این آیین نامه در 7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون كار جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت خانه‌های كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه شده و در تاریخ 11/4/74 به تصویب وزرای كار و امور اجتماعی و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكی رسید.

 

(دانلود فایل PDF)

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه