آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظت‌ در ریخته‌گری‌-آهنگری‌-جوشكاری‌

 

تعاریف‌:

 الف‌ - منظور از تأسیسات‌ ریخته‌گری‌ وسایل‌ مورد استفاده‌ برای‌ ذوب‌ كردن‌ فلز و پختن‌ آن‌ در قالب‌ می‌باشد كه‌ پس‌ از سرد شدن‌ به‌ شكل‌ مورد نظر درآید.

 ب‌ - منظور از تاسیسات‌ آهنگری‌ وسایل‌ و ابزارهایی‌ است‌ كه‌ برای‌ شكل‌ دادن‌ به‌ فلز گرم‌ یا سرد به‌وسیله‌ چكش‌كاری‌ یا پرس‌كاری‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

 ج‌ - منظور از تأسیسات‌ جوشكاری‌ و برش‌ وسائلی‌ است‌ كه‌ برای‌ حرارت‌ دادن‌ موضعی‌ تا حد ذوب‌ برای‌ جوش‌ دادن‌ یا برش‌ فلزات‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

 

مقررات‌ كلی‌:

ماده‌ 1: در تأسیسات‌ ریخته‌گری‌ - آهنگری‌ یا جوشكاری‌ كه‌ دود - گاز یا بخارات‌ حاصله‌ برای‌ سلامتی‌ كارگران‌ مضر می‌باشد باید وسایل‌ تهویه‌ مناسبی‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ تهویه‌ موضعی‌ نصب‌ گردد.

ماده‌ 2: كارگرانی‌ كه‌ در ریخته‌گری‌ - آهنگری‌ - جوشكاری‌ بكار اشتغال‌ دارند باید دارای‌ وسایل‌ مخصوص‌ حفاظت‌ سر و چشم‌ و لباس‌های‌ حفاظتی‌ و سایر تجهیزات‌ حفاظت‌ انفرادی‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ وسایل‌ حفاظت‌ انفرادی‌ باشند.

ماده‌ 3: كمچه‌های‌ مخصوص‌ ریختن‌ بار كه‌ در موقع‌ كار كج‌ می‌شود و ظرفیت‌ آنها از 900 كیلو گرم‌، بیشتر نبوده‌ و روی‌ تكیه‌گاههای‌ ثابت‌ با ارابه‌ نصب‌ شده‌ یا به‌وسیله‌ جراثقال‌ یا پل‌ متحرك‌ تغییر مكان‌ می‌دهد و برای‌ توزیع‌ فلز مذاب‌ در ظروف‌ دیگر به‌ عنوان‌ ذخیره‌ كردن‌ یا مخلوط‌ كردن‌ یا سایر فلزات‌ یا برای‌ برداشتن‌ سرباره‌ فلز بكار می‌رود باید مجهز به‌ دسته‌ كمچه‌ دوطرفه‌ یا دوشاخه‌ بوده‌ یا فرمان‌ آن‌ به‌وسیله‌ چرخ‌ دنده‌ انجام‌ گردد در صورتی‌ كه‌ ظرفیت‌ آنها بیش‌ از 900 كیلو گرم‌ است‌ باید مجهز به‌ فرمان‌ با چرخ‌ دنده‌ باشد.

ماده‌ 4: برای‌ جلوگیری‌ از واژگون‌ شدن‌ یا نوسانات‌ غیرقابل‌ كنترل‌ كمچه‌های‌ مخصوص‌ ریختن‌ بار در صورتی‌ كه‌ دارای‌ دسته‌ كمچه‌ دوطرفه‌ یا دوشاخه‌ باشد باید مجهز به‌ ضامن‌ اطمینان‌ دستی‌ باشد و چنانچه‌ به‌وسیله‌ چرخ‌ دنده‌ كج‌ شود یا عمل‌ بطور مكانیكی‌ یا الكتریكی‌ انجام‌ گردد باید دارای‌ ضامن‌ یا ترمز اطمینان‌ خودكار باشد.

ماده‌ 5: چرخ‌دنده‌هایی‌ كه‌ در كمچه‌های‌ مخصوص‌ ریختن‌ بار برای‌ كج‌ كردن‌ آن‌ بكار می‌رود باید دارای‌ حفاظ‌ باشد.

ماده‌ 6: كمچه‌های‌ مخصوص‌ ریختن‌ بار كه‌ دارای‌ دسته‌ كمچه‌ یكطرفه‌ می‌باشد باید مجهز به‌ صفحات‌ حفاظتی‌ فلزی‌ باشد كه‌ روی‌ دسته‌ بین‌ كارگر و كمچه‌ قرار گرفته‌ و مانع‌ از پرتاب‌ ذرات‌ فلز مذاب‌ به‌ كارگر گردد.

ماده‌ 7: كلیه‌ اجزاء ریخته‌گری‌ و راه‌های‌ مورب‌ یا سكوی‌ مخصوص‌ كج‌ كردن‌ ماشین‌های‌ سانتریفوژ افقی‌ كه‌ برای‌ ریختن‌ لوله‌ یا اقسام‌ سیلندرهای‌ توخالی‌ بكار می‌رود باید به‌وسیله‌ حفاظ‌های‌ مناسبی‌ محصور گردد.

 

مارتوپیلون‌ و انواع‌ مختلف‌ پتك‌ ماشینی‌

ماده‌ 8: كلیه‌ ماشین‌های‌ پتك‌ كه‌ فرمان‌ آن‌ با پدال‌ می‌باشد باید در قسمت‌ بالای‌ بازو و روی‌ پدال‌ مخصوص‌ راه‌ انداختن‌ ماشین‌ دارای‌ حفاظ‌ باشد.

ماده‌ 9: كلیه‌ ماشینهای‌ پتك‌ باید در قسمت‌ عقب‌ مجهز به‌ حفاظ‌های‌ مناسب‌ باشد تا در موقع‌ كار جلوی‌ پرتاب‌ قطعات‌ و خرده‌های‌ آهن‌ را بگیرد و طوری‌ نصب‌ شده‌ باشد كه‌ به‌ سادگی‌ اجازه‌ دسترسی‌ به‌ قالبهای‌ فرم‌ را ندهد. به‌ این‌ منظور حفاظ‌ها باید در یك‌ طرف‌ دارای‌ پاشنه‌ای‌ باشد كه‌ بتواند روی‌ آن‌ بچرخد یا اینكه‌ به‌ ستون‌های‌ قابل‌ حملی‌ كه‌ روی‌ زمین‌ گذارده‌ شده‌ تكیه‌ داشته‌ و یا از سقف‌ آویزان‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 10: گاوه‌ مخصوص‌ نصب‌ ومحكم‌ كردن‌ قالب‌ فرم‌ نباید دارای‌ زائده‌ باشد.

ماده‌ 11: در موقعی‌ كه‌ ماشین‌ پتك‌ كار نمی‎كند باید تخماق‌ یا قالب‌ فرم‌ فوقانی‌ روی‌ سندان‌ قرار گرفته‌ باشد.

ماده‌ 12: پرس‌های‌ مخصوص‌ برداشتن‌ خرده‌های‌ آهن‌ و قلم‌ موهایی‌ كه‌ برای‌ روغن‌ زدن‌ قالب‌های‌ فرم‌ بكار می‌رود باید دارای‌ دسته‌هایی‌ با طول‌ كافی‌ باشد تا بدون‌ اینكه‌ دست‌ یا بازو در منطقه‌ خطر قالب‌ فرم‌ قرار گیرد، به‌ كارگر اجازه‌ روغن‌كاری‌ (در تمام‌ طول‌ قالب‌ فرم‌) یا پاك‌ كردن‌ خرده‌ آهن‌ (در تمام‌ طول‌ سندان‌) را بدهد.

 

ماشین‌های‌ پتك‌ بخار و ماشین‌های‌ پتك‌ با هوای‌ فشرده‌

ماده‌ 13: لوله‌های‌ ورودی‌ بخار در ماشین‌های‌ پتك‌ بخار یا ماشین‌های‌ پتك‌ با هوای‌ فشرده‌ باید دارای‌ شیرهای‌ كشویی‌ متوقف‌ كننده‌ باشد و در محل‌های‌ مناسب‌ نصب‌ گردد تا در موقع‌ تعویض‌ یا تعمیر قالبهای‌ فرم‌ یا تعمیر تخماق‌ آنها را به‌ بندند و در صورت‌ امكان‌ آن‌ را در حال‌ بسته‌ چفت‌ كنند.

ماده‌ 14: در موردی‌ كه‌ فشار دیگ‌ بخار اصلی‌ كارگاه‌ بیشتر از فشار مجاز ماشین‌ پتك‌ باشد باید یك‌ دستگاه‌ تقلیل‌ فشار با یك‌ سوپاپ‌ تنظیم‌ كننده‌ خودكار كه‌ عمل‌ آن‌ به‌وسیله‌ سوپاپ‌ اطمینان‌ تكمیل‌ شود روی‌ ماشین‌ نصب‌ گردد.

ماده‌ 15: لوله‌های‌ بخاررسان‌ ماشین‌ پتك‌ - در صورت‌ مقتضی‌ بودن‌ وضع‌ باید از مجرایی‌ كه‌ در كف‌ كارگاه‌ تعبیه‌ شده‌ عبور داده‌ شود در غیر این‌ صورت‌ برای‌ جلوگیری‌ از تماس‌ اشخاص‌ با این‌ لوله‌ها باید آنها را عایق‌ كاری‌ كرد.

ماده‌ 16: كلیه‌ وسایل‌ تخلیه‌ خودكار و غیرخودكار سیلندرهای‌ ماشین‌ پتك‌ بخار باید به‌ فاضلاب‌ مربوط‌ باشد.

 

پتك‌های‌ مكانیكی‌

ماده‌ 17: ماشین‌های‌ پتك‌ مكانیكی‌ كه‌ مستقیماً به‌وسیله‌ قوه‌ محركه‌ مكانیكی‌ عمل‌ می‎كند باید دارای‌ وسایل‌ قطع‌ كننده‌ قوه‌ محركه‌ بشرح‌ زیر باشد:

الف‌ - قطع‌ كننده‌ مخصوص‌ در مورد پتك‌های‌ موتور سرخود به‌ قسمی‌ كه‌ دسترسی‌ فوری‌ كارگران‌ مقدور باشد.

ب‌ - مكانیسم‌ متوقف‌ كننده‌ با وسائلی‌ كه‌ كلیدهای‌ قطع‌ كننده‌ را در حال‌ توقف‌ ماشین‌ و یا كلیدهای‌ راه‌اندازی‌ را كه‌ روی‌ موتور انفرادی‌ دستگاه‌ سوار شده‌ است‌ چفت‌ كند.

ج‌ - فلكه‌های‌ ثابت‌ و فلكه‌های‌ هرز باید دارای‌ چنگك‌های‌ ردكننده‌ تسمه‌ بوده‌ و به‌ قسمی‌ تعبیه‌ شده‌ باشد كه‌ بتوان‌ در حال‌ توقف‌ دستگاه‌ آن‌ را چفت‌ كرد یا مجهز به‌وسایل‌ رد كننده‌ تسمه‌ یا قرقره‌های‌ هادی‌ باشد كه‌ درگیر شدن‌ تسمه‌ و جدا كردن‌ آن‌ را از فلكه‌های‌ محرك‌ تسهیل‌ كند یا دارای‌ كلاچی‌ باشد كه‌ روی‌ فلكه‌ محرك‌ نصب‌ شده‌ و دارای‌ دستگیره‌ای‌ باشد كه‌ بتوان‌ آن‌ را در حال‌ توقف‌ ماشین‌ ثابت‌ و محكم‌ كرد.

ماده‌ 18: در پتك‌های‌ مكانیكی‌ كه‌ گرفتن‌ قطعه‌ كار به‌ زیر چكش‌ فقط‌ با یكدست‌ انجام‌ می‌گیرد باید وسایل‌ حفاظتی‌ زیر موجود باشد.

الف‌ - یك‌ زبانه‌ متوقف‌ كننده‌ كه‌ تا موقعی‌ كه‌ این‌ مانع‌ زبانه‌ای‌ شكل‌ به‌وسیله‌ دست‌ آزاد كارگر كنار نرفته‌ از پایین‌ آمدن‌ چكش‌ جلوگیری‌ كند.

ب‌ - یك‌ اهرم‌ دستی‌ كه‌ بجای‌ پدال‌ برای‌ راه‌ انداختن‌ ماشین‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

ماده‌ 19: پتكهای‌ مكانیكی‌ كه‌ در آن‌ها برای‌ گرفتن‌ قطعه‌ كار احتیاجی‌ به‌ دست‌ نمی‌باشد باید دارای‌ وسیله‌ متوقف‌ كننده‌ حفاظتی‌ باشد و عمل‌ آن‌ به‌ قسمی‌ تنظیم‌ گردد كه‌ در موقع‌ راه‌ انداختن‌ ماشین‌ كارگر مجبور شود هر دو دست‌ خود را به‌ فرمان‌ بگیرد.

ماده‌ 20: موقعی‌ كه‌ چكش‌ ماشین‌ پتك‌ به‌وسیله‌ فنر آویزان‌ و نگهداری‌ می‌شود این‌ فنرها باید به‌وسیله‌ حفاظ‌های‌ مناسبی‌ محصور شده‌ باشد.

تخماق‌های‌ كف‌ تخت‌ كه‌ عمل‌ بالا و پایین‌ رفتن‌ آنها به‌وسیله‌ غلطك‌های‌ اصطكاكی‌ تأمین‌ می‌شود.

ماده21: برای‎روغنكاری‌ و تنظیم‎غلطك‌ها با سایركارهای‌ مشابه‌ در تخماق‌های‌ كف‌ تخت‌ در مواردی‌ كه‌ از سكوی‌ كاراستفاده‌ می‌شودسكوی‌ مزبور باید دارای‌ نرده‌ و یا گیر مناسب‎باشد.

ماده‌ 22: تخماق‌های‌ كف‌ تخت‌ باید مجهز به‌ صفحات‌ حفاظتی‌ كه‌ در بالای‌ سر كارگران‌ قرار گرفته‌ است‌ باشد.

 

پرس‌های‌ هیدرولیك‌ مخصوص‌ آهنگری‌

ماده‌ 23: علاوه‌ بر شرایط‌ ایمنی‌ كه‌ در آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ مقررات‌ حفاظتی‌ پرس‌ها ذكر شده‌ این‌ پرس‌ها باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشد:

الف‌ - در صورتی‌ كه‌ شیر فرمان‌ جزیی‌ از بدنه‌ دستگاه‌ نبوده‌ یا روی‌ بدنه‌ نصب‌ نگردیده‌ باید طوری‌ قرار گرفته‌ باشد كه‌ متصدی‌ دستگاه‌ در موقع‌ كار كلیه‌ قسمت‌های‌ پرس‌ را به‌ راحتی‌ ببیند.

ب‌ - در موردی‌ كه‌ به‌ وجود آوردن‌ وضع‌ مذكور در قسمت‌ (الف‌) عملی‌ نباشد باید در مقابل‌ متصدی‌ دستگاه‌ آینه‌ای‌ قرار داد كه‌ تصویر كلیه‌ اجزاء پرس‌ را كاملاً منعكس‌ كند.

 

پرس‌های‌ مكانیكی‌ مخصوص‌ آهنگری‌

ماده‌ 24: موقعی‌ كه‌ لازم‌ شود تغذیه‌ پرس‌ مكانیكی‌ با دست‌ انجام‌ گیرد دستگاه‌ باید مجهز به‌ موانع‌ حفاظتی‌ پوشش‌های‌ حفاظتی‌ چفت‌دار با وسایل‌ راه‌ انداختن‌ كه‌ در آن‌ واحد با دو دست‌ عمل‌ كند بوده‌ و طوری‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ متصدی‌ نتواند در موقع‌ كار پرس‌ دستهای‌ خود را در منطقه‌ خطر قرار دهد.

ماده‌ 25: پرس‌های‌ مكانیكی‌ عمودی‌ مخصوص‌ آهنگری‌ باید دارای‌ حفاظ‌ توری‌ قابل‌ تنظیم‌ بوده‌ و ارتفاع‌ آن‌ تا حد فوقانی‌ كورس‌ قسمت‌ كشویی‌ ادامه‌ داشته‌ باشد.

ماده‌ 26: پرس‌های‌ فردی‌ مخصوص‌ آهنگری‌ باید مجهز به‌ وسایل‌ تك‌ ضربه‌ای‌ باشد تا پس‌ از وارد آوردن‌ هر ضربه‌ عمل‌ پدال‌ یا اهرم‌ فرمان‌ را قطع‌ كند و مانع‌ كار پرس‌ برای‌ بار دوم‌ شود.

ماده‌ 27: فنرهای‌ ضربه‌گیر كه‌ در پرس‌های‌ آهنگری‌ بكار می‌رود باید به‌وسیله‌ حفاظ‌های‌ مناسب‌ محصور شده‌ باشد.

 

ماشین‌های‌ افقی‌ مخصوص‌ آهنگری‌ كردن‌ میل‌، پیچ‌ و مهره‌ها

ماده‌ 28: ماشین‌های‌ افقی‌ مخصوص‌ آهنگری‌ كردن‌ میل‌، پیچ‌ و مهره‌ باید دارای‌ صفحات‌ حفاظتی‌ باشد به‌ قسمی‌ كه‌ كشوی‌ دستگاه‌ را بپوشاند. همچنین‌ باید مجهز به‌ یك‌ قطعه‌ اطمینان‌ پاره‌ شونده‌ از چدن‌ معمولی‌ باشد این‌ قطعه‌ باید بین‌ بدنه‌ دستگاه‌ و ماتریس‌ فشاری‌ ثابت‌ كار گذارده‌ شود تا بدین‌ ترتیب‌ فشار بیش‌ از حد مجازی‌ كه‌ در موقع‌ گیر كردن‌ قطعه‌ كار بین‌ ماتریس‌ها ایجاد می‌شود مستهلك‌ گردد.

 

ماشین‌های‌ نورد

ماده‌ 29: ماشین‌های‌ نورد باید دارای‌ حفاظ‌هایی‌ باشد كه‌ از دسترسی‌ به‌ محل‌ خطر جلوگیری‌ كند.

 

دستگاه‌های‌ جوشكاری‌

ماده‌ 30: در مجاورت‌ مواد قابل‌ اشتغال‌ و انفجار یا در مكانهایی‌ كه‌ گرد و غبار و بخارات‌ یا گازهای‌ قابل‌ انفجار و اشتعال‌ وجود دارد نباید جوشكاری‌ و برش‌ با دستگاه‌های‌، جوشكاری‌ انجام‌ شود.

ماده‌ 31: اگر در محل‌هایی‌ كه‌ جوشكاری‌ انجام‌ می‌گیرد و اشخاص‌ دیگری‌ غیر از جوشكاران‌ نیز مشغول‌ بكار بوده‌ یا عبور و مرور كنند باید از پاروانهای‌ ثابت‌ یا قابل‌ حمل‌ مناسبی‌ استفاده‌ شود كه‌ حداقل‌ ارتفاعشان‌ 2 متر باشد.

ماده‌ 32: جدار پاروانهای‌ حفاظتی‌ دائم‌ یا موقت‌ كه‌ برای‌ كارهای‌ جوشكاری‌ یا برش‌ مورد استفاده‌ می‌باشد باید از یك‌ رنگ‌ سیاه‌ یا خاكستری‌ سیرومات‌ (غیربراق‌) پوشیده‌ شده‌ باشد تا اشعه‌ نورانی‌ مضر را جذب‌ كرده‌ و از انعكاس‌ آنها جلوگیری‌ كند.

ماده‌ 33: قطعات‌ كار با ابعاد كوچك‌ یا متوسط‌ در جوشكاری‌ یا برش‌ باید روی‌ میز كار یا پیش‌خوانی‌ قرار داده‌ شود كه‌ سطح‌ آنها با ورق‌ فلزی‌ پوشیده‌ شده‌ باشد.

ماده34:جوشكاری‌ یا برش‎ظرفهایی‌ كه‎حاوی‌ موادقابل‌ اشتعال‌ و انفجار می‌باشد جز درموارد استثنایی‌ و یا اجازه‌ مراجع‌ ذیصلاحیتی‌ كه‌ مورد تأیید وزارت‌ كار باشد نباید انجام‌ شود.

 

دستگاه‌های‌ جوشكاری‌ و برش‌ اكسی‌ استیلن‌

ماده‌ 35: كپسول‌های‌ استیلن‌ پر یا خالی‌ نباید در كارگاه‌های‌ جوشكاری‌ یا برش‌ انبار شود همچنین‌ انبار كردن‌ آنها تواماً با كپسول‌های‌ اكسیژن‌ در یك‌ جا فقط‌ موقعی‌ مجاز است‌ كه‌ به‌وسیله‌ جدارهای‌ مقاوم‌ در مقابل‌ حریق‌ این‌ دو نوع‌ كپسول‌ از یكدیگر مجزا شده‌ باشد.

ماده‌ 36: كپسول‌های‌ استیلن‌ یا اكسیژن‌ كه‌ بطور قائم‌ قرار گرفته‌اند باید به‌وسیله‌ تسمه‌ - طوق‌ یا زنجیر مهار شوند تا خطر افتادن‌ آنها بر روی‌ زمین‌ از بین‌ برود.

ماده‌ 37: كپسول‌ اكسیژن‌ یا كپسول‌ استیلن‌ باید دارای‌ سرپوش‌ حفاظتی‌ برای‌ شیر باشد تا در هنگام‌ جابجا كردن‌ و یا موقعی‌ كه‌ از آن‌ استفاده‌ نمی‌شود روی‌ شیر كپسول‌ نصب‌ شود.

ماده‌ 38: سوپاپ‌ها - فشارسنجها یا وسایل‌ تنظیم‌ و رگلاژ كپسول‌ اكسیژن‌ را نباید گریس‌ كاری‌ كرد.

ماده‌ 39: لوله‌های‌ قابل‌ انعطافی‌ كه‌ استیلن‌ و اكسیژن‌ را از لوله‌های‌ تغذیه‌ یا از كپسول‌ها، به‌ مشعل‌ جوشكاری‌ می‌رساند باید دارای‌ رنگهای‌ متفاوت‌ و مشخص‌ بوده‌ و پیچ‌ اتصالات‌ لوله‌ها دارای‎دنده‌های‌ مختلف‎باشد تا عوضی‌ بستن‎لوله‌ها به‌ مخازن‌ یا كپسول‌ها ممكن‌ نشود.

ماده‌ 40: كلیه‌ اجزاء حامل‌ الكتریسیته‌ دستگاه‌های‌ جوش‌ یا برش‌ كه‌ با مولد برق‌ (ژنراتور) یكسوكننده‌ (ردرسور) و یا ترانسفورماتور كار می‌كنند باید در مقابل‌ خطر تماس‌ با قطعات‌ و هادی‌های‌ لخت‌ كه‌ تحت‌ فشار الكتریكی‌ هستند حفاظ‌ گذاری‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 41: شكاف‌هایی‌ كه‌ در روپوش‌ دستگاه‌های‌ ترانسفورماتور برای‌ تهویه‌ دستگاه‌ در نظر گرفته‌ شده‌ باید به‌ قسمی‌ تعبیه‌ شده‌ باشد كه‌ داخل‌ كردن‌ اشیاء مختلف‌ از بین‌ شكاف‌ها غیرمقدور باشد.

ماده‌42: بدنه‎دستگاه‌های‌ جوش‌ برق‌ بایدبطور مؤثری‌ دارای‌ اتصال‌ الكتریكی‌ به‌‎زمین‌ باشد.

ماده‌ 43: محل‌ اتصال‌ كابل‌های‌ تغذیه‌ به‌ دستگاه‌ باید عایق‌ كاری‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 44: سطح‌ خارجی‌ گیره‌ الكترود و همچنین‌ فكهای‌ آن‌ باید تا محلی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ عایق‌ كاری‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 45: گیره‌های‌ الكترود باید مجهز به‌ صفحات‌ یا سپرهای‌ حفاظتی‌ باشد تا دست‌ كارگر را در مقابل‌ حرارت‌ حاصله‌ از قوس‌ الكتریكی‌ حفظ‌ نماید.

ماده‌ 46: در دستگاه‌های‌ جوش‌ برق‌ با مقاومت‌ الكتریكی‌ (رزیستانس‌) تمام‌ قسمت‌های‌ حامل‌ جریان‌ برق‌ به‌ استثناء محل‌ جوش‌ باید كاملاً پوشیده‌ و محفوظ‌ باشد.

ماده‌ 47: دستگاه‌های‌ جوش‌ برق‌ با مقاومت‌ الكتریكی‌ باید مجهز به‌ وسیله‌ قطع‌ كننده‌ خط‌ بوده‌ و روی‌ ماشین‌ یا در كنار آن‌ قرار داشته‌ باشد.

ماده‌ 48: اتصال‌ هادی‌های‌ تغذیه‌ كننده‌ برق‌ به‌ دستگاه‌ جوشكاری‌ باید به‌وسیله‌ پیچ‌ و مهره‌ بطورمحكم‌ انجام‎شود و فقط‌ درمدار انتقال‌ برق‌ به‎محل‌ جوش‌ می‌توان‌ از فیش‌ استفاده‌ كرد.

ماده‌ 49: دستگاه‌های‌ خودكار و نیمه‌ خودكار جوش‌ برق‌ با مقاومت‌ الكتریكی‌ باید مجهز به‌ حائل‌های‌ حفاظتی‌ با وسایل‌ راه‌ انداختن‌ با دو دست‌ باشد.

این‌ وسایل‌ باید طوری‌ قرار گیرد كه‌ كارگر پس‌ از به‌ راه‌ انداختن‌ دستگاه‌ نتواند دست‌ خود را در منطقه‌ خطرناك‌ وارد كند.

 این‌ آیین‌نامه‌ كه‌ به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كار تدوین‌ و مشتمل‌ بر 49 ماده‌ می‌باشد در دویست‌ و نود و چهارمین‌ جلسه‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مورخ‌ 20/8/47 به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسیده‌ و قابل‌ اجرا است‌.

 

(دانلود فایل PDF)

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه