خطا
 • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

شماره 52

 

سال دوازدهم، شماره 52  مرداد و شهریور 1394

 

فهرست مطالب:

 

 • ایمنی و انگیزه

دکتر همایون لاهیجانیان          ص 2

 

 • تولیدات جدید      ص 4

 

 • گزارشی از چهارمین کنگره سلامت ایمنی و محیط زیست ص 7

 

 • بررسي رابطه بين جو ايمنی و عملكرد ايمنی كاركنان با توجه به نقش ميانجی دانش ايمنی و انگيزش ايمنی در مجتمع مس سرچشمه
  عباس خالقی نژاد، محمد ضياءالدينی   ص 8

 

 • روش های تخمين هزينه های ايمنی
  مهندس رجبعلی حكم آبادی  
  ص 14

 

 • ارزيابي فرهنگ HSE در سازمان و روند بهبود آن

       شروین تبریزیان و الهام گلیجی   ص 16

 

 • ارزيابی و امكان سنجی پياده سازی سيستم های مديريت يكپارچه (HSE) در صنايع غذايی

سعید غفاری بهلولی، احد ستوده و سارا پیش یار      ص 20

 

 • گردن درد ناشی از زل زدن به موبایل

یاسر صحرا نورد          ص 28

 

 • ايمنی، بهداشت و محيط زيست در ايستگاه های تقليل فشار و خطوط انتقال گاز

محمد یزدی          ص 30

 

 • 12 روش برای ایمن تر شدن محیط کار

 

 • ايمنی كاركنان در هنگام استفاده از روش سوزاندن آلودگی های نفتی در دريا

مریم رسولی          ص 38

 

 • آموزش های موثر در محیط کار

محسن یونسی فرد          ص 46

 

 • کمک های اولیه و مقابله با خطرات مواد شیمیایی           ص 48

 

 • معرفی کتاب          ص 50

 

 • اهمیت فشار بخار رید در ایمنی مخازن

سامی علیپور گلسفیدی          ص 55