پیام ایمنی

 

سال يازدهم، شماره 39، بهمن و اسفند 1391

 

فهرست مطالب:

 

 • تابلوهای ايمنی ص 2

 

 • گفتگو با مهندس اردشيری، مديركل بهداشت، ايمنی و محيط زيست وزارت نفت ص 4

 

 • اخبار اتحاديه صنف توليد كنندگان و فروشندگان لوازم ايمنی و كلاه و آتش نشانی ص 9

 

 • كاهش ريسك های ايمنی در پروژه های ساختماني با استفاده از روش درخت خطای فازی
  عبداله اردشير، مهدي مهاجری، مهران اميری   ص 10

 

 • جايگاه تصميم گيری با چندين معيار فازی در مديريت ريسك به روش دی ماتل
  محمد ايزدی، فرزانه نيكفر، مهناز نصرآبادی   ص 12

 

 • كات ايمنی و بهداشت در طراحی تاريكخانه راديولوژی
  مهندس رجبعلی حكم آبادی   ص 16

 

 • پيشگيری حوادث در كارگاه ها و پروژه های ساختمانی و كاهش هزينه های اقتصادی
  اسماعيل كناررودی   ص 18

 

 • اهميت رانندگی تدافعی و لزوم اجراي آن در كشور
  سامي عليپور گلسفيدی   ص 23

 

 • فرهنگسراي شهر زيبا و ايمن ص 25

 

 • 12 روز تشخيص گاز ص 26

 

 • اثرات نوبت كاری بر سلامتی كاركنان     هادي راوش   ص 28

 

 • نيتروژن به جای هوا در لاستيك ماشين ها ص 32

 

 • جايگاه دهياری ها در حفاظت از محيط زيست و توسعه سيستم مديريت پسماندها در چارچوب ديدگاه توسعه پايدار ص 34

 

 • ارائه مدل پيشنهادی سيستم اطلاعات جغرافيايی در مديريت بحران شهرهای كشور
  مجتبي ولی بيگی، مهدی عبدالهی، علی اكبر تقی پور   ص 36

 

 • معرفی كتاب ص 40

 

 • محصولات جديد ص 44

 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه